Datum: 16-08-2022 - 22:14
25
jun
'22
PvdA stelt vragen aan college over: Woonwagenstandplaatsen Schippersvaartweg.
Geschreven door BON - PvdA

PvdA stelt vragen aan college over: Woonwagenstandplaatsen Schippersvaartweg.

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W: Recent hebben de fracties van de raad een mail ontvangen van een inwoner van onze gemeente met betrekking tot woonwagen- standplaatsen. De correspondentie betreft de nieuwe standplaatsen die voorzien zijn aan de Schippersvaartweg. De betreffende inwoner uit zijn teleurstelling over de tijdelijke aard van de...

standplaatsen de locatie buiten de kern en de tekort schietende communicatie.

Vraag 1:
- Wat is de reden dat er slechts tijdelijke standplaatsen voor de duur van tien jaar worden aangeboden?

Vraag 2:
- Is het gebruikelijk dat dergelijke standplaatsen tijdelijk zijn?

Vraag 3:
- Waren er meerdere locaties in de gemeente die in overweging zijn genomen? Zo ja, welke?

Vraag 4:
- Op welke manier zijn de toekomstige bewoners betrokken bij de zoektocht en keuze voor de standplaatsen? Hoe zag dit participatietraject er uit?

Vraag 5:
- Wat is uw ruimtelijke visie op het betreffende gebied aan de Schippersvaartweg, gelegen buiten de kern, waar een breed aantal functies aanwezig zijn; ondernemingen van diverse aard en daarnaast steeds meer woningen?

Vraag 6:
- Is het een bewuste keuze arbeidsmigranten-huisvesting en woonwagenstandplaatsen te positioneren buiten de kernen en wat zijn daarbij uw overwegingen?

Rommie van Dokkum,
PvdA