23
jun
'22
Gemeenteraad stemt unaniem in met subsidiebijdrage voor Sinterklaasintochten.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen VVD over: subsidie Sinterklaasintochten.

Op 8 juni 2022 ontving het college van B&W van de VVD-fractie de volgende schriftelijke vragen ingevolge artikel 39 Reglement van Orde en worden de vragen in deze brief van 21 juni 2022 door het college beantwoord.  Aanleiding fractie VVD: We hebben van organisaties vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over de (subsidie)rol van de gemeente met betrekking tot de diverse sinterklaasintochten van onze dorpen...

De VVD fractie is van mening dat de sinterklaasintocht in onze kernen een belangrijk feest voor onze jongste inwoners is. Het zou wat ons betreft ook goed zijn om met de verschillende organisaties die de intochten organiseren in gesprek te gaan.

Vraag 1:
Welke organisaties binnen onze gemeente organiseren de sinterklaas intochten?

Antwoord:
* Voor de kern Noordwijk wordt de intocht georganiseerd door de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV Noordwijk).
* Voor de kern Noordwijkerhout wordt de intocht georganiseerd door de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV Noordwijkerhout).
* Voor de kern De Zilk wordt de intocht georganiseerd door Stichting Jeugdwerk De Zilk.

Vraag 2:
Zijn er in de afgelopen 3 jaren subsidies verstrekt voor één of meerdere sint intochten? Indien ja welke bedragen aan welke organisatie(s) in welk jaar?

Antwoord:

Vraag 3.
Zijn er sinterklaasintocht subsidieverzoeken afgewezen in de afgelopen 3 jaren? Indien ja, wat is de motivatie voor de afwijzing geweest?

Antwoord:
Uitgangspunt voor de afwijzing is geweest dat de sinterklaasintocht 2022 door de NOV zelf bekostigd zou worden, mogelijk vanuit de BIZ gelden voor de winkelgebieden Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Dit is in de brief aan de NOV meegedeeld. 

Op basis van de 'Subsidiebeleidsregel toeristische evenementen gemeente Noordwijk 2027' kan er geen subsidie worden verleend aan de NOV, volksfeesten zijn uitgesloten van deze regeling.

In de beschikking van de subsidieaanvraag 2022 NOV Noordwijkerhout is aangegeven dat vanaf 2023 de sinterklaasintocht kan worden bekostigd, van de naar verwachting dan opgerichte BIZ, voor het winkelgebied Noordwijkerhout.

Vraag 4.
Indien er subsidies zijn verstrekt, vanuit welk programma/begrotingsonderdeel zijn die bekostigd?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2.

Wij als college zien zeker de maatschappelijke meerwaarde van de jaarlijkse sinterklaasintocht. Om de organisatie van de sinterklaasintochten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk niet in gevaar te brengen, zullen wij op korte termijn in overleg treden met de diverse organisatoren. Er zal vanuit het overleg met de organisatoren worden gewerkt aan een toekomstbestendige en structurele oplossing voor de organisatie van de sinterklaasintochten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Redactie BON: 
Nieuwsbericht 22-06-2022: Gemeenteraad stemt unaniem in met subsidiebijdrage voor Sinterklaasintochten.

Foto's BON.