Datum: 25-06-2022 - 13:22
20
jun
'22
Dinsdag 5 juli installatie van nieuwe wethoudersploeg in de gemeente Noordwijk.
Geschreven door BON / Gemeente Noordwijk

Dinsdag 5 juli installatie van nieuwe wethoudersploeg.

Maandagmorgen werd door de partijen VVD, Partij voor de Inwoners, CDA en Lijst Salman en met gedoogsteun van Bruisend Noordwijk het coalitieakkoord gepresenteerd en overhandigd aan burgemeester Wendy Verkleij. Op dinsdag 5 juli 2022 staat de installatie van de nieuwe wethoudersploeg gepland. Vanaf dat moment zal er een nieuw missionair college van Burgemeester en Wethouders zijn. Op woensdag 6 juli 2022 volgt de eerste formele collegevergadering...

Dit heet het constituerend beraad. Daarin wordt de portefeuilleverdeling vastgesteld. Bekendmaking hiervan volgt daarna.

Beoogde collegeleden
De beoogde wethouders zijn: Roberto ter Hark (VVD), Alois Eberharter (Partij voor de Inwoners), Theo Alkemade (CDA) en Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk).

Collegiaal bestuur
De beoogde wethouders staan allemaal een collegiaal bestuur voor waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het uitvoeren van de afspraken uit het collegeakkoord.

Juiste team op juiste plaats
De afgelopen jaren hebben laten zien dat een college ook te maken kan krijgen met onvoorzienbare omstandigheden. Met hun ervaring, kennis en kunde en verschillen in achtergrond en persoonlijkheden is dit beoogde team samen met de burgemeester het juiste team op de juiste plaats.

Kunnen bijsturen
Onbevooroordeeld, verbindend en besluitvaardig. Gefocust en gericht op de toekomst. Koersvast en in staat bij te sturen wanneer veranderende omstandigheden of de samenleving daarom vragen.

Foto's PR.