19
jun
'22
Pastoor Straathof viert 25 jaar priesterjubileum. (foto's)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Pastoor Straathof viert 25-jarig priesterjubileum. (foto's)

Vanmorgen, zondag 19 juni, is onder grote belangstelling in de Sint Jozefkerk, het 25-jarig priesterjubileum van Pastoor Straathof gevierd. Martien, zoals hij genoemd werd door zijn ouders bij zijn geboorte op de boerderij: een melkveehouderij met koeien en schapen. Zijn beide ouders komen uit katholieke boerenfamilies, letterlijk is het geloof, het naar de kerk gaan, hem met de paplepel ingegeven. Hij is erg dankbaar voor de ruimte die hij van zijn ouders...

en binnen het gezin heeft gekregen om zijn droom te volgen. Omdat hij de oudste in het gezin was, lag het voor de hand dat hij de boerderij zou overnemen. Gelukkig werden er na hem nog 4 broers en 1 zus geboren.

Vanaf zijn jeugd was hij al bij de kerk in zijn geboortedorp betrokken; als misdienaar, als lid van het jongerenkoor, als hulpkoster, en tenslotte als lid van de parochieraad. In militaire dienst begon het idee om priester te worden vaste vorm te krijgen. Uiteindelijk gaf de bedevaart naar Lourdes, en vooral Maria, de doorslag. Na de priesteropleiding van het Bisdom is hij in Amsterdam theologie gaan studeren.

Op 1 juni 1996 is hij door Bisschop van Luyn gewijd tot priester, zodat eigenlijk (helaas door corona) het 26-jarig jubileum gevierd is! Zijn eerste parochie was de Sint Bartholomeuskerk in Voorhout. Via de Aar- en Veenstreek en het Westland kwam hij in 2019 terug naar de Bollenstreek, waar hij door Bisschop van den Hende benoemd werd in de parochie Sint Maarten, waar de Jozefkerk deel van uitmaakt.

26 jaar priester, een mijlpaal om bij stil te staan en om te vieren. Samen met collega-priester Theo Blokland ging Pastoor Straathof voor in de feestelijk versierde kerk, terzijde gestaan door misdienaars van zowel de Jozef- als de Victorkerk. Het Herenkoor Sint Cecilia van de Sint Victorkerk ondersteunde de viering met prachtige gezangen.

Veel familieleden van de pastoor waren aanwezig. Behalve mooie woorden van de vicevoorzitter van het bestuur, kreeg Pastoor Straathof een klein stoeltje, symbool voor een door hemzelf uit te zoeken fauteuil. De viering werd afgesloten met een speciaal voor de jubilaris gemaakt lied, gezongen door alle aanwezigen, en natuurlijk het 'Lang zal hij leven'.

Na afloop werd hij door vele parochianen gefeliciteerd met zijn priesterjubileum in de Maasgaarde. Het was een dag met een zilveren, nee …. gouden randje! 

Foto's BON.