Datum: 03-07-2022 - 07:43
14
jun
'22
GOM jaarverslag 2021: Directeur Onno Zwart "Het is nu aan de aandeelhouders”.
Geschreven door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

GOM jaarverslag 2021: Directeur Onno Zwart 'Het is nu aan de aandeelhouders'.

Inleiding jaarverslag 2021 Greenport Ontwikkeling Maatschappij GOM-directeur Onno Zwart: Na meer dan 10 jaar beleidsstabiliteit is er in een aantal gemeenten behoefte aan een heroverweging van het ruimtelijk beleid. Zo is de ontwikkeling van (clusterlocaties voor) Greenportwoningen als kostendrager voor de herstructurering geen vanzelfsprekendheid meer. En dienen andere ruimteclaims, zoals die...

voor eventuele duurzame energieopwekking door windmolens of zonnevelden, zich aan. In afwachting van hernieuwde politiek-bestuurlijke duidelijkheid maken wij noodgedwongen een pas op de plaats. Om onze herstructureringstaken uit te kunnen voeren is politiek-bestuurlijk commitment immers noodzakelijk.

Door het uitblijven van planologische besluitvorming over locaties voor Greenportwoningen stagneren onze inkomsten. En zijn de perspectieven onzeker. Wij hebben daarom onze herstructureringsproductie moeten afbouwen, investeringen moeten verminderen en onze organisatie moeten afschalen.

Ondanks dat hebben wij in 2021 nog een aantal resultaten kunnen boeken, zij het in bescheiden mate:
- De projecten Bulb Trade Park en Abeelenpark zijn afgerond met de definitieve inrichting van de openbare ruimte.
- De bouw van de Greenportwoningcluster Mezenlaan in Rijnsburg (onderdeel van het project TrappenbergKloosterschuur) is gestart.
- Er zijn 4 bollengrondcompensatiecontracten gesloten voor in totaal 0.17 ha onttrokken bollengrond.
- Er zijn 2 productiecontracten (d.m.v. opruimen verrommeling) gesloten voor 0.65 ha nieuwe 1e klas bollengrond respectievelijk 1.1 ha open graslandschap.
- Er zijn 4 bouwtitelcontracten gesloten voor samen 10 Greenportwoningen.
- Er is 1,5 ha nieuw 1e klas bollenteeltareaal gerealiseerd.
- Er is 2,4 ha verrommeling opgeruimd.
- Er zijn 12 bouwtitels verkocht (planologisch onherroepelijk geworden).

Het glastuinbouwproject Trappenberg-Kloosterschuur in Katwijk heeft ons in 2021 veel hoofdbrekens gekost. In de bestaande opzet is het project niet meer financieel verantwoord te realiseren. Met de gemeente Katwijk zijn besprekingen gestart om te onderzoeken of het project kan worden gewijzigd. In 2022 zal blijken of dit lukt dan wel of wij zullen moeten besluiten met het project te stoppen.

2022 zou daarmee weleens een sleuteljaar kunnen worden voor GOM. Maar feitelijk breder: voor de toekomst van de herstructurering en voor de toekomst van de Duinen Bollenstreek. De gemeenten hebben een integrale evaluatie van de ISG aangekondigd, mogelijk gevolgd door een actualisering. Gedurende dat proces zal de huidige situatie voortduren.

In die tijd blijven wij vanzelfsprekend naar vermogen werken, maar is het helaas onvermijdelijk om een stap terug te doen. Wij houden rekening met een periode van één tot twee jaar waarin onze werkzaamheden
en werkorganisatie afgeschaald zullen blijven. 

Het is nu aan de gemeenten en aan onze aandeelhouders om keuzes te maken over de toekomst van de Duin- en Bollenstreek en de Greenport. En van GOM……

Onno Zwart
Directeur GOM

Klik hier voor het gehele jaarverslag van 2021.