Datum: 30-03-2023 - 17:12
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

03
jun
'22
GroenLinks stelt vragen aan college over: Ventilatie in scholen.
Geschreven door GroenLinks
Foto's Redactie BON

GroenLinks stelt vragen aan college over: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Schriftelijke vragen fractie GroenLinks: Nu de huidige energieprijzen zijn gestegen kunnen energiebesparende maatregelen sneller terugverdiend worden. Zoals het college aangeeft in de raadsbrief ‘stand van zaken nieuwbouw de Schelft’ van dd 10 mei 2022 is het mogelijk dat ondanks hogere incidentele investeringskosten de jaarlijkse exploitatie kosten worden verlaagd. Verschillende gemeentelijke...

gebouwen hebben op dit moment niet de status van een energie neutraal gebouw. Met het blik op de toekomst zullen ook deze gebouwen verduurzaamd moeten worden. In het concept ‘Voorjaarsnota 2022’ is het volgende opgenomen: “We gaan verder met de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. We versnellen dit waar mogelijk.”

Vragen GroenLinks

Vraag 1.
Welke plannen ziet het college om gemeentelijke gebouwen die momenteel in voorbereiding zijn, bijvoorbeeld de nieuw te bouwen school aan de viaductweg te Noordwijkerhout en de nieuwe raadszaal, energie neutraal op te leveren?

Vraag 2.
Welke bestaande gemeentelijke gebouwen worden door het college versneld verduurzaamd? Worden deze energie neutraal opgeleverd? Zo niet, waarom niet? Kan het college een planning verstrekken wanneer deze gebouwen verduurzaamd worden?

Cynthia Maan
Fractie GroenLinks
GroenLinks Noordwijk