Datum: 16-08-2022 - 20:41
01
jun
'22
Stemming over 10 raadsvoorstellen, 1 motie en 2 amendementen in de gemeenteraadsvergadering (deel 1).
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 10 raadsvoorstellen, 1 motie en 4 amendementen in gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 31 mei vond er gemeenteraads- vergadering in de Duinpan van De Zilk, wel in de nieuwe samenstelling van raadsleden maar er is nog geen nieuwe coalitie. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen.  Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering dinsdagavond 31-05-2022.

Vaststelling Hamerstukken en deze zijn allemaal unaniem aangenomen.

6.a
Raadsvoorstel Verordening beheer woningvoorraad 2022

6.b
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Veiligheidsregio Holland Midden

6.c
Raadsvoorstel Zienswijze Herziene Begroting 2022 en Begroting 2023 Kust Duin- en Bollenstreek

6.d
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG)

6.e
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek

6.f
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland

6.g
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 VuilAfvoerBedrijf (VAB)

Bespreekstukken Raadsvoorstellen:

7.a
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Holland Rijnland
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.1
Amendement leden Kramer (D66) en Steenvoorden (PUUR) over Zienswijze begroting 2023 Holland Rijnland
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 1 
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b
Raadsvoorstel Exploitatieplan Bronsgeest
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

7.b.1
Amendement Lid Kruse (Partij voor de Inwoners) over Exploitatieplan Bronsgeest
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 20
Motie: verworpen

7.c
Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage Boek Grondbedrijf bij raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2022
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

7.c.1
Amendement Lid Morssink (Partij van de Inwoners) inzake Bekrachtiging geheimhouding
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 16
Motie: verworpen

7.c.2
Amendement Lid Maan (GroenLinks) inzake bekrachtiging geheimhouding
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

8.a
Motie lid Kramer (D66) e.a. over Snel OV scoort ook voor Noordwijk
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

Terugkijken

U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.