Datum: 13-08-2022 - 01:56
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
30
me
'22
VVD, Pvdl, CDA en Lijst Salman onderhandelen voor nieuwe coalitie, GroenLinks en NZLokaal slaan uitnodiging af.
Geschreven door Redactie BON

Nieuwe coalitie Noordwijk in volgende, afrondende en laatste fase.

Brief formateur Roberto ter Hark (zie foto) aan de burgemeester en gemeenteraad: Op 4 mei jl. stuurde ik burgemeester Wendy Verkleij een update inzake het formatieproces in de gemeente Noordwijk. Zoals u weet hebben de partijen Lijst Salman, het CDA, de Partij voor de Inwoners en de VVD besloten om samen een nieuwe coalitie/ nieuw college te vormen. Wij komen in een volgende, afrondende en laatste fase van dit proces....

Via deze brief informeer ik u daar graag over. De afgelopen weken hebben genoemde partijen op eenzelfde constructieve wijze, doch scherp waar nodig, de gesprekken om te komen tot een inhoudelijk akkoord voortgezet. We hebben daarbij de programma's van de huidige begroting als opzet gebruikt. Daarmee kan het inhoudelijke akkoord dat partijen denken te bereiken eenvoudig worden vertaald naar de gemeentelijke documenten behorende bij de planning- en control cyclus. 

De ideeën die partijen met elkaar over de verschillende thema's hebben gewisseld, worden op dit moment op papier gezet. De ambtelijke ondersteuning die we hierbij ontvangen is uitmuntend en waarderen wij zeer. Het is al met al een flinke klus. Deze week verwachten wij de definitieve conceptversie van ons akkoord vast te kunnen stellen. Eenmaal vastgesteld, willen wij ons akkoord graag laten doorrekenen. Dit om er zeker van te zijn dat onze ambities ook financieel haalbaar zijn c.q. de financiële consequenties van onze ambities helder zijn.

Dit past bij de zorgvuldige en transparante manier van besturen die deze partijen voorstaan. Die versie zullen wij eerst met onze fracties bespreken. Zoals eerder vermeld, en daarom ook het woord definitieve conceptversie, geven wij in een later stadium graag de gemeenteraad van Noordwijk de kans om met ons in gesprek te gaan over ons akkoord. Aanvullingen vanuit de gemeenteraad op het akkoord sluiten wij op voorhand zeker niet uit. 

Graag komen wij na overleg met u tot een geschikte datum waarop dit inhoudelijke gesprek kan plaatsvinden. Zo zorgen we ervoor dat de bespreking van het akkoord door de gemeenteraad de tijd en ruimte krijgt die het verdient. Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgdragen dat de raadsleden tijdig het akkoord ontvangen om zich voor te kunnen bereiden. 

Tenslotte is het zaak een nieuw college te benoemen dat als dagelijks bestuur van onze gemeente uitvoering geeft aan de plannen uit het akkoord. Wij verzoeken u in de raadsvergadering van 21 juni aanstaande daar ruimte voor vrij te maken.

Namens de formerende partijen dank ik u bij voorbaat voor de medewerking aan de bespreking in de gemeenteraad van het nog te presenteren akkoord alsmede het faciliteren van de installatie van het nieuwe college op 21 juni aanstaande. 

Met vriendelijke groet,
Roberto ter Hark 
formateur