27
me
'22
CJG organiseert theatershow over social media en pesten bij pubers.
Geschreven door Centrum voor Jeugd en Gezin
Foto's Redactie BON

CJG organiseert theatershow over social media en pesten bij pubers.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noordwijk organiseert een puberbeurs met de theatervoorstelling Like Me voor ouders en opvoeders van kinderen van 11 tot 18 jaar en professionals. Pesten. Het zal jouw kind maar overkomen. Veel ouders worstelen met pestgedrag. Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voorkomt. Hoe ga jij in gesprek met jouw puberende zoon of dochter over dit gevoelige thema? Hoe krijg je meer inzicht...

in de enorme impact van digitaal pesten? En hoe leer je je kind opkomen voor zichzelf en anderen?

De interactieve theatervoorstelling Like Me geeft ouders inzicht in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij te horen. Ouders ervaren hoe hun kind kan opkomen voor zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt.

Daarnaast is er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken over allerlei thema's die informatiemarkt over allerlei thema’s die met jongeren te maken hebben

De gratis theatervoorstelling Like Me vindt plaats op donderdag 16 juni 2022 van 19.00-21.30 uur in het Northgo College te Noordwijk. Graag aanmelden via www.cjgcursus.nl 

Foto PR.