Datum: 30-06-2022 - 06:36
23
me
'22
Lezers schrijven: Uitblijven plannen voor 'Bij de kerk' zorgen voor Zilks initiatief.
Geschreven door Lezers schrijven.

Lezers schrijven: Uitblijven plannen voor 'Bij de kerk' zorgen voor Zilks initiatief.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden gecorrespondeerd. U kunt uw item voor...

'Lezers schrijven' mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven: Uitblijven plannen voor 'Bij de kerk' zorgen voor Zilks initiatief.

De in augustus 2021 ondertekende intentieovereenkomst tussen projectontwikkelaar Timpaan en Woningstichting Sint Antonius van Padua voor een woningbouwontwikkeling rondom de Heilig Hart van Jezuskerk te De Zilk heeft blijkbaar nog niet tot enig resultaat geleid.

De aangekondigde zes maanden onderzoekstermijn is ruimschoots verstreken. Het enige nieuws tot nu toe is dat de verenigingen die van het parochiehuis gebruik maken, hebben gehoord dat er rekening gehouden moet worden dat de huurcontracten na december 2022 niet meer verlengd worden en dat er uitgekeken moet worden naar een ander onderkomen.

Dat resulteerde natuurlijk in verontruste verenigingen die als gebruikers van het parochiehuis het gevoel kregen aan de kant te worden gezet. Een nieuwe locatie, waar vind je die in zo’n kleine gemeenschap als De Zilk met zo’n druk verenigingsleven. Er moest een plan komen wat in één keer meerdere problemen zou oplossen.

Problemen die er spelen zijn:
* Een onderkomen voor al de gebruikers van het huidige parochiehuis.
* Een financiële constructie die De Heilige Willibrordus parochie de mogelijkheid geeft tot in de verre toekomst kostendekkend te opereren.

Lobbyen resulteerde in een plan dat in een keer die problemen zou kunnen oplossen. Bouwmanagement NBM vond een daadkrachtige partner die, na wat brainstormsessies, samen tot de conclusie kwamen dat daar goede mogelijkheden voor zijn.

Het plan is om naast de H. Hartkerk een bouwplan te ontwikkelen met vooral betaalbare woningen voor starters, en koopappartementen voor alleenstaand jong en oud. Verder ook een gebouw met huurappartementen.

Er wordt dan gedacht aan een gebouw met op de begane grond ruimte voor het verenigingsleven dat beter geschikt is als de ruimte die het parochiehuis nu aan zijn gebruikers biedt. Daarboven appartementen, die doormiddel van verhuur door de parochie tot in lengte van jaren de parochie een financiële ondersteuning kunnen bieden.

Zo’n gebouw moet dan uiteraard in goed onderling overleg gestalte gaan krijgen. Hier is in het verleden al contact over geweest met het kerkbestuur, dat in eerste instantie positief was, maar die er vervolgens niet meer op heeft gereageerd. Het wachten is nog steeds op een reactie van het kerkbestuur.

Bij een positieve insteek van het kerkbestuur kan het plan, in samenwerking met het Bisdom, de gemeente Noordwijk, woningbouwvereniging Padua en de provincie Zuid-Holland dan nader worden uitgewerkt. Het doel is om tot een resultaat te komen waar zowel de Zilker gemeenschap als de H. Hartkerk tot in de verre toekomst wel bij vaart.

Peter Nederstigt

Redactie BON:
Padua/Timpaan laten in een reactie weten dat er een concreet woningbouwplan (helaas nog niet openbaar) is ingeleverd bij het Parochiebestuur en Bisdom van Rotterdam en zij buigen zich op dit moment nog over het ingediende plan. Zodra er meer informatie naar buiten komt, maken we dat hier kenbaar op BON.