Datum: 30-09-2023 - 05:10
22
me
'22
Feestcommissie De Zilk sluit 100-jarig jubileum een jaar later af met receptie voor verenigingen.
Geschreven door Feestcommissie De Zilk
Foto's Redactie BON

Feestcommissie De Zilk sluit 100-jarig jubileum een jaar later af met receptie voor verenigingen.

Als oudste vereniging van De Zilk heeft de Feestcommissie De Zilk al een hele geschiedenis achter de rug. Kort na de eerste wereldoorlog verzocht de toenmalige pastoor Hafkenscheidt aan een aantal notabelen uit het dorp om medewerking te verlenen bij de feestelijkheden ter ere van 'de plechtige inwijding van het kerkgebouw'. Die inwijding zou op 30 augustus 1920 plaatsvinden. Omdat het feest rond de inwijding...

bij iedereen goed was bevallen organiseerde diezelfde mannen ongeveer een jaar later weer een dorpsfeest en werd besloten er een officiële club van te maken. 31 augustus 1921 was het zover, de geboorte van de Feestcommissie De Zilk.

In 2021 bestond de Feestcommissie De Zilk dus 100 jaar, helaas door de coronapandemie konden niet alle jubileumactivteiten in dat jaar plaatsvinden. In 2022 konden gelukkig nog een aantal festiviteiten van het jubileumjaar alsnog georganiseerd worden. 

Het vieren van het jubileumjaar nam dus bijna twee jaar in beslag en de laatste jubileumactiviteit vond plaats op zondagmiddag 22 mei in de Duinpan van De Zilk. Het betrof een jubileumreceptie voor alle verenigingen van De Zilk, maar ook de Oranjevereniging van Noordwijkerhout was daarbij uitgenodigd.

Burgemeester Wendy Verkleij maakte ook van gelegenheid gebruik om middels een toespraak de 100-jarige Feestcommissie De Zilk en alle Zilkers te feliciteren met hun prachtige jubileum. Ook secretaris Dick Steenks van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen was aanwezig om de jubilaris te feliciteren en overhandigde de vlag van de bond met 4 sterren dat staat voor 4x25 jaar en dus 100 jaar.

Voorzitter Marco van der Star nam als laatste het woord en bedankte de oud-leden van de Feestcommissie De Zilk en ook alle Zilkers die er voor gezorgd hebben dat men het 100-jarig bestaan heeft kunnen vieren. 

Foto's BON.