Datum: 25-06-2022 - 13:15
22
me
'22
Zes bezwaren afgewezen voor realisatie van 8 bedrijfsunits op 's-Gravendamseweg 10a.
Geschreven door Redactie BON

Zes bezwaren afgewezen voor realisatie 8 bedrijfsunits op 's-Gravendamseweg 10a.

Er is in december 2021 door de gemeente Noordwijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning verleend, voor het realiseren van 8 bedrijfsunits en het maken of veranderen van de uitritten ’s-Gravendamseweg 10A in Noordwijkerhout. Tegen dit besluit van 24-12-2021 zijn zeven bezwaarschriften ingediend waarvan één  bezwaarschrift buiten de termijn is ingediend en deze is dus niet in...

behandeling genomen. De Regionale Commissie Bezwaarschriften (RCB) heeft de andere zes bezwaren wel in behandeling genomen, maar de bezwaren zijn na bestudering ervan door de RCB afgewezen. Het besluit van de gemeente Noordwijk voor het verlenen van een omgevingsvergunning is volgens de RCB op de juiste gronden genomen en daarom kan de gemeente het besluit in stand laten.

Foto Google Maps.