21
me
'22
KBO Noordwijkerhout neemt afscheid van voorzitter Leo van der Lans.
Geschreven door KBO-Noordwijkerhout

KBO Noordwijkerhout neemt afscheid van voorzitter Leo van der Lans.

Op 19 mei jl. werd tijdens de algemene ledenvergadering van KBO Noordwijkerhout-OJA (Oud en Jong Actief) afscheid genomen van Leo van der Lans, die vier jaar lang de voorzittershamer heeft gehanteerd. Leo heeft deze rol met grote inzet en bekwaamheid vervuld, o.a. door het leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen en met name door de vereniging te vertegenwoordigen in diverse regionale platforms en gemeentelijke organisaties...

met als doel de belangen van senioren met nadruk te behartigen. Daarnaast was hij ook jarenlang actief als ouderenadviseur, welke taak hij nu ook neerlegt. 

Het bestuur en de leden zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor KBO Noordwijkerhout heeft gedaan. Als dank werden hem een bos bloemen, een cadeaubon voor 'happen en trappen' en een glazen kleinood als aandenken overhandigd.

Foto's PR.