Datum: 25-06-2022 - 16:49
20
me
'22
NZLokaal stelt vragen aan college over: Dossiers GOM-woningen.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: Dossiers GOM-woningen.

Het raadslid Wally Rodenburg van NZLokaal dient de volgende vragen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijk in over: Dossiers GOM-woningen. NZLokaal: Naar aanleiding van de commissie- en raadsvergadering met betrekking het zogenoemde veegplan, viel ons op dat er over vergeten dossiers gesproken werd. Bij twee dossiers bleken afspraken te zijn gemaakt in het verleden...

De fractie van NZLokaal heeft de volgende vragen aan het college.

Vraag 1.
Hoeveel dossiers liggen er nog in de kast waar de GOM of de gemeente overeenkomsten heeft met bedrijf-, woning- en grondeigenaren waar op welke wijze dan ook een GOM titel is aangevraagd of is toegezegd en zo niet al is verkocht?

Vraag 2.
Hoeveel woningen zijn er in dit veegplan nu niet behandeld maar waar wel interesse is getoond om de woning met bestemming Agrarisch of naar plattelandswoning of Burgerwoning om te laten zetten?

Vraag 3.
Kunt u van de dossiers zoals gevraagd bij vraag 2 een inzicht geven of en zo ja welke afspraken er zijn gemaakt namens de GOM?

Vraag 4.
Kunt u aangeven op welke wijze aanvragers worden geïnformeerd en waaruit duidelijk blijkt wie welke rol heeft en wie verantwoordelijk is voor de juiste besluitvorming?

Vraag 5.
Gaat het college in gesprek met de GOM en met de gemeenteraad om het veegplan te bespreken om lering te trekken en dit naar de toekomst anders te doen?

Namens de fractie NZLokaal,
Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid