Datum: 21-03-2023 - 11:26
18
me
'22
Antwoorden rondvraag Bruisend Noordwijk: 108 actiepunten bij schouw Noordwijk en Noordwijkerhout heeft al KVO sinds 2014.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Antwoorden rondvraag Bruisend Noordwijk: 108 actiepunten bij schouw Noordwijk en Noordwijkerhout heeft al KVO sinds 2014.

Raadslid Jaap de Moor van Bruisend Noordwijk diende onlangs een rondvraag in, voor de behandeling in de commissievergadering BME van 17 mei. De rondvraag met onderwerp 'schouw in winkelgebieden' werd op deze avond beantwoordt door burgemeester Wendy Verkleij namens verantwoordelijk demissionair-wethouder Roberto ter Hark die niet aanwezig was....

Korte toelichting Bruisend Noordwijk: 
In de Weekendkrant van 28 april wordt melding gemaakt van een te houden schouw in de winkelgebieden van Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee op 6 mei 2022. Mogelijk en waarschijnlijk is dit een uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Retail II: “2 keer per jaar een schouw openbare ruimte in het toeristisch gebied en de kernen om de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te brengen 1 keer een bestuurder (wethouder) mee met de schouw”.

Rondvragen Bruisend Noordwijk en antwoorden college:
Vraag 1. 
Wat is het resultaat van de schouw van 6 mei in de winkelgebieden van Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee?

Antwoord:
Het resultaat van de schouw is dat aardig wat acties zijn opgehaald tijdens de schouw, in Noordwijk-Binnen 41 en in Noordwijk aan Zee 67 actiepunten. Die allen gepaard gaan van de uitgangspunten: schoon, heel en veilig van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zie verder voorbeelden en afspraken daarover in het nieuwsitem van de gemeente Noordwijk hieronder.

Vraag 2. 
Waarom is de schouw uitsluitend gehouden in de oude gemeente Noordwijk en niet in Noordwijkerhout en De Zilk?

In De Zilk is de bedrijvigheid beperkt en verspreid. Hier is een keurmerk niet aan de orde en heeft de Fixi-app een belangrijke functie. Via deze app kunnen bewoners misstanden melden.

De kern Noordwijkerhout heeft in het centrumgebied rond de Witte Kerk al jaren geleden (BON > sinds 2014) een KVO opgestart, op en in de Havenstraat liggen dan ook 3 tegels van het KVO Keurmerk. Maar blijkbaar is dat niet bij iedereen bekend in Noordwijkerhout........ men moet daar maar eens gaan kijken voor de muur van de Witte Kerk; aldus de burgemeester.

Aanvulling redactie BON:
Voor degene die de nieuwsberichten van BONWH niet altijd kunnen volgen (maar natuurlijk wel aan te raden is), hieronder de drie nieuwsitems van de afgelopen jaren over het betreffende onderwerp met de foto's.

Centrum Noordwijkerhout ontvangt 3e Keurmerk Veilig Ondernemen KVO-ster. (foto's)

Wethouder De Jong en Monique Verdegaal (NOV) onthullen 2e tegel Keurmerk Veilig Ondernemen. (foto's)

Winkelgebied centrum Noordwijkerhout ontvangt Keurmerk Veilig Ondernemen. (foto's)

Nabrander.
Vervolgens kwam er bij de rondvraag ook nog een nabrander van de heer De Moor. Hij vroeg aan de burgemeester: Vinden er dan geen schouwen meer plaats omdat er dus een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Noordwijkerhout is?

De burgemeester gaf aan dat dit bij haar op dit moment niet bekend is, maar ze gaat er wel vanuit dat het met een bepaalde frequentie plaatsvindt gezien dat de schouw tot nu al drie keer heeft plaatsgevonden in Noordwijkerhout.

Aanvulling redactie BON:
Voorzitter Pieter van der Geest van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV) geeft in een reactie aan, dat er zes weken geleden weer een gezamenlijke schouw heeft plaatsgevonden in Noordwijkerhout. Men wilde de schouw al een tijd eerder doen, maar ook hierbij gooide de coronapandemie weer eens roet in het eten.

In deze laatste schouw kwam men met elkaar (ondernemers, gemeente, politie, brandweer) tot 10 pagina's vol met aandachts- en verbeterpunten, in de zes weken daarna zijn er tot nu toe al een flink punten opgepakt en de rest volgt zo spoedig mogelijk.

Nieuwsitem Keurmerk Veilig Ondernemen door de gemeente Noordwijk 17-05-2022.

Samenwerken aan schone, hele en veilige winkelgebieden
Veilig laden en lossen en weg met foutparkeerders, onkruid op stoep en muur en losse stroomdraden. Verbeterpunten die winkeliers, pandeigenaren, politie, brandweer en gemeente Noordwijk samen oppakken. Voor een schoon, heel en veilig winkelgebied waar je voor je plezier komt winkelen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
De afspraken over samenwerking komen in een convenant te staan. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Het initiatief voor het KVO ligt bij de ondernemers. Zij krijgen ondersteuning door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Noordwijkerhout en De Zilk
De samenwerkende ondernemers rondom de Witte Kerk in Noordwijkerhout hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen al. Voor De Zilk is het anders. De bedrijvigheid is beperkt en verspreid. Hier is een keurmerk niet aan de orde en heeft de Fixi-app een belangrijke functie. Via deze app kunnen bewoners misstanden melden.

Retail- en Horecavisie 2021-2023
Vanuit zijn rol als gemeentelijk projectleider Retail- en Horecavisie 2021-2023 is John van der Tol de kartrekker voor schone, hele en veilige winkelgebieden. Bel voor vragen en suggesties naar de gemeente: +31 71 36 60 000.

Lees meer
Lees de Retail- en Horecavisie 2021-2023 en het uitvoeringsprogramma.

Foto 2014 BON.