Datum: 21-05-2022 - 09:05
30
apr
'22
College wijst principeverzoek af voor de realisering van GOM-woningen in de Zeestraat in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON

College wijst principeverzoek af voor de realisering van GOM-woningen in de Zeestraat.

In het kader van een uitgebreid vooroverleg is er een plan bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag of men medewerking wil verlenen (principeverzoek) voor het wijzigen van de bestemming nu 'Bedrijf-Handels- en Exportbedrijf' naar 'Wonen' voor het realiseren van GOM-woningen (Greenport-woningen) op het perceel Zeestraat 56-58 te Noordwijkerhout. Het college van B&W heeft middels een brief...

aan de aanvrager medegedeeld, dat men ten aanzien van het plan een negatieve grondhouding inneemt en het college aan het plan geen medewerking wil verlenen. 

Foto Google Earth > Zeestraat.