Datum: 21-05-2022 - 08:59
30
apr
'22
Jaarverslag ISD Bollenstreek: cijfers coronajaar 2021 binnen de begroting. https://bit.ly/3F603Ui
Geschreven door ISD Bollenstreek

Jaarverslag ISD Bollenstreek: cijfers coronajaar 2021 binnen de begroting.

Jaarverslag 2021 ISD Bollenstreek: Het afgelopen jaar 2021 is net als 2020 beheerst door de Coronapandemie. Voor de ISD Bollenstreek, haar klanten, onze (zorg)leveranciers, de gemeenten en onze medewerkers was het daardoor een lastig jaar. We hebben laten zien dat we een veerkrachtige organisatie zijn, die als dat nodig is snel en effectief kan schakelen. Onze dienstverlening aangepast waar dat noodzakelijk was, zodat onze klanten...

minimale hinder hebben ondervonden. Door de omstandigheden hebben we ook veranderingen moeten doorvoeren, zoals verdergaande digitalisering. In een aantal gevallen bleken die een verbetering in de werkprocessen. Daarbij staat voorop dat we zorgvuldig met de kwetsbare doelgroep omgaan, waarbij we de menselijke maat niet uit het oog verliezen.

Eén van de resultaten is een hoge score voor onze klanttevredenheid. Daar zijn we trots op en zet ons aan tot verdere verbetering van de kwaliteit van ons werk. Als direct gevolg van Corona hebben we ook in 2021 de Tozo uitgevoerd. Daarbij hebben we zelfstandig ondernemers financieel bijgestaan met geld voor levensonderhoud en kredieten.

Hierdoor is het aantal aanvragen voor de reguliere Bbz fors gedaald. De kosten van de verstrekkingen en de uitvoeringskosten zijn volledig door de rijksoverheid vergoed aan de gemeenten. In 2021 hebben we een nieuw softwaresysteem in gebruik genomen voor de afhandeling van Wmo en Jeugd. De implementatie van ZorgNed is in juni succesvol verlopen.

Dit systeem biedt de mogelijkheid om onze klanten nu en in de toekomst digitaal van dienst te zijn. Na een lange voorbereiding is de dienstverlening vanuit Voor ieder 1 van start gegaan. De ISD Bollenstreek werkt nauw samen met Vi1 bij de dienstverlening aan de burgers van de Bollenstreek. Het project Vroeg Eropaf, krijgt een structurele plaats binnen de dienstverlening van de ISD Bollenstreek.

De voorbereidingen voor de Wet inburgering hebben de gemeenten en de ISD Bollenstreek druk bezig gehouden. Dit is in 2022 van start gaan. De financiële paragraaf (zie cijfers hieronder) laat zien dat we in coronajaar 2021 binnen de begroting zijn gebleven. Daarmee komen de deelnemende gemeenten niet voor verrassingen te staan.

Gedurende het jaar hebben we goed contact met de gemeenten waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van de (financiële)ontwikkelingen. De ISD Bollenstreek wil in de toekomst een positieve bijdrage blijven leveren aan de samenleving in de Bollenstreek.

Lisse, april 2022
Dagelijks Bestuur ISD Bollenstreek

Klik hier voor het volledige jaarverslag en begroting.