Datum: 13-08-2022 - 03:10
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
16
apr
'22
'Provinciale openaars' van jubileumeditie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek in Noordwijkerhout.
Geschreven door Bloemencorso Bollenstreek

'Provinciale openaars' van jubileumeditie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek in Noordwijkerhout.

Ilse Zaal, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Meindert Stolk, gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, verrichten op vrijdagavond 23 april gezamenlijk de officiële opening van de jubileumeditie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek tijdens het Lichtjescorso in Noordwijkerhout. Immers, al 75 jaar zorgt het Bloemencorso Bollenstreek voor een kleurrijke verbinding tussen beide provincies. Want reed...

corsovader Willem Warmenhoven in 1947 met zijn walvis-praalwagen van Hillegom naar Lisse, het jaar daarop reed er een compleet corso tussen Bennebroek (NH) en Sassenheim (ZH) waarbij de provinciale grens werd overschreden. Inmiddels verbindt Bloemencorso Bollenstreek al vele jaren beide provincies met zijn 42 km lange route die start in Noordwijk en eindigt in Haarlem.

Verbinding
Corsovoorzitter Willem Heemskerk is verheugd over de ‘provinciale’ openaars: “Jaarlijks zorgt Bloemencorso Bollenstreek er samen met de kleurrijke bollenvelen en Keukenhof voor dat het toerisme in het voorjaar in beide provincies in gang wordt gezet. Economisch gezien geeft dat zowel Zuid-Holland als Noord-Holland elk voorjaar een flinke booster.

Heel mooi, maar vele malen mooier nog is dat Bloemencorso Bollenstreek al 75 jaar beide provincies op een unieke en kleurrijke wijze verbindt. Dit grootste gratis evenement zorgt ervoor dat mensen uit beide provincies elkaar ontmoeten en gezamenlijk laat genieten van het corso. Er zijn geen drempels, alle culturen en van jong tot oud staan gebroederlijk langs de kant en vieren ons lentefeest mee.

Des te mooier dat twee gedeputeerden, Ilse Zaal en Meindert Stolk, beiden met het bollenvak in hun portefeuille, onze jubileumeditie 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek en trots van de provincies Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk zullen openen.

Dit is een mooie symbolische uiting die de verbinding tussen beide provincies onderstreept en sluit aan bij onze vorig jaar verkregen titels van Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland en UNESCO Immaterieel Cultureel Erfgoed voor de mensheid.”

Ilse Zaal en Meindert Stolk Ilse Zaal (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme, Sponsoring. Ilse Zaal is in de politiek gestapt om te bouwen aan een duurzame toekomst.

Meindert Stolk (CDA) is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor Economie en innovatie, land- en tuinbouw (inclusief faunabeheer), gezond en veilig (milieu, bodem, klimaatadaptatie). Meindert Stolk wil bijdragen aan een gezonde leefomgeving, een houdbaar voedselsysteem en tegelijk de omslag maken naar een circulaire economie.

Bloemencorso Bollenstreek
Het Bloemencorso van de Bollenstreek voorziet in een voorjaarsbloemenfeest van maar liefst vijf dagen, van 20 tot en met 24 april. Alle bollengemeenten en bloemenstad Haarlem zijn hier met tal van corso activiteiten bij betrokken.

Het hoogtepunt is op zaterdag 23 april wanneer het corso van Noordwijk naar Haarlem zal rijden. De avond ervoor, op 22 april, vindt de officiële opening plaats tijdens het Lichtjescorso in Noordwijkerhout.

Foto BON.