Datum: 28-05-2023 - 05:31
15
apr
'22
Update aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Leidsevaart. (dronevideo december)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Update aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Leidsevaart. (2x dronevideo + foto's)

De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder en verkeersveiliger centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Met de aanleg van de randweg ontstaan ook...

nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg. Over de Haarlemmertrekvaart wordt na de aanleg van de randweg een nieuwe fietsbrug gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, zodat nieuwe, kortere en veilige verbinding ontstaat tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. (zie kaart, klik hier)

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen.

Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg. Meer info over het project zie website gemeente Teylingen.

Terugblik op 11-daagse afsluiting N444 (zie foto Heijmans)
Het zal iedereen die afgelopen twee weken tussen Noordwijk en Voorhout reed, via de N444 of op het fietspad daarnaast, niet zijn ontgaan: er is hier heel veel veranderd. Tijdens de 11-daagse afsluiting van maandag 14 maart tot de vroege ochtend van vrijdag 25 maart was de N444 afgesloten voor autoverkeer. Deze afsluiting was nodig voor de aanleg van de nieuwe rotonde waarmee de Noordelijke Randweg Voorhout aansluit op de N444.

De werkzaamheden van aannemer Heijmans verliepen voorspoedig, dankzij een goede voorbereiding en geholpen door de goede weersomstandigheden. Het verkeer tussen Noordwijk en Voorhout rijdt nu over de verlegde N444 en de nieuwe rotonde.

In de periode voorafgaand aan de afsluiting hebben we hierover breed gecommuniceerd. Met brieven, nieuwsbrieven, berichten in de kranten, onze website, de Heijmans BouwApp en uiteraard met de borden langs de weg hebben we geprobeerd iedereen zo goed mogelijk te informeren. Dat is goed gelukt. Het verkeer vond goed zijn weg over de omleidingsroutes en de afsluiting heeft niet tot klachten of incidenten geleid. Een compliment aan Heijmans en alle andere betrokken partijen, voor de professionele uitvoering!

Tijdelijke bouwbrug gaat weer weg (zie foto Heijmans)
Om het projectgebied van de Noordelijke Randweg te kunnen bereiken bouwden we in 2019 een tijdelijke bouwbrug over de Haarlemmertrekvaart, naast de Noordwijkerhoekbrug. De afgelopen drie jaar kon het bouwverkeer van deze bouwbrug gebruik maken, waardoor dit verkeer niet via de kern van Voorhout hoefde te rijden. Eerst de zandtransporten voor de voorbelasting, daarna het bouwverkeer voor de spooronderdoorgang en afgelopen periode het verkeer voor de aanleg van randweg.

Met de aanleg van de nieuwe rotonde in de N444 en de nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart, is de tijdelijke bouwbrug niet meer nodig. Daarom halen we de brug nu weer weg. De werkzaamheden vinden grotendeels plaats vanaf de kant van de randweg en hebben daarom beperkte invloed op het verkeer op de Leidsevaart. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Mourik Groot-Ammers, die de brug in 2019 ook bouwde.

Sanering stort Leidsevaart klaar
De gemeente Teylingen is eigenaar van de voormalige vuilstort aan de Leidsevaart in Noordwijk. Deze ligt aan de andere kant van de Haarlemmertrekvaart, tegenover de bouwplaats van de randweg. Dit perceel wordt mogelijk in de toekomst gebruikt om een veiliger aansluiting van de Leidsevaart op de N444 te maken. Dit is nu echter nog niet aan de orde. Hiervoor moet eerst nog een bestemmingsplan worden opgesteld.

We meldden u in onze nieuwsbrief van afgelopen oktober (nummer 27) dat er aanpassingen aan de vuilstort nodig waren. Bovenop de verontreinigde grond moest een leeflaag worden aangebracht, zodat de verontreiniging goed is afgedekt. Om deze leeflaag aan te brengen, gebruikten we grond die vrijkwam uit de aanleg van de randweg.

Deze werkzaamheden aan de voormalige stort zijn afgelopen periode afgerond. De leeflaag is aangebracht zodat de stort goed is 'ingepakt' en de grond is netjes afgewerkt. Daarbij is al rekening gehouden met de aanleg van de toekomstige weg op dit perceel. De komende periode wordt de locatie nog ingezaaid om te zorgen voor een mooie groene afwerking.

Vooruitblik de komende periode
De komende periode gaan de werkzaamheden volop verder. De fietstunnel onder de N444 en de nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart worden verder afgebouwd. De ecologische zone tussen de randweg en de trekvaart wordt aangeplant met o.a. riet, zegge en gele lis. En de deklagen van de randweg worden aangebracht zodat de randweg in de zomer kan worden opengesteld. 

* Dronevideo project maart 2022 Heijmans, klik hier.

* Dronevideo Jaap van Duin > N444 na afsluiting weer open, klik hier.

Foto's screenshots dronevideo Heijmans en Jaap van Duin.