Datum: 25-06-2022 - 15:35
06
apr
'22
'Sint Bavotuin' een nieuwe straatnaam op Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout. (zie kaart met alle straatnamen)
Geschreven door Redactie BON

'Sint Bavotuin' een nieuwe straatnaam op Landgoed in den Houte. (zie kaart met alle straatnamen)

Op 11 februari 2020 werden de straatnamen bekend gemaakt van de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte op het oude Bavo-terrein. Alle straatnamen hebben een historische achtergrond van het terrein, van veelal paviljoens waar de bewoners vroeger gewoond hebben. De aanrijroute van Landgoed in den Houte heet zoals al bekend de 'Sint Bavolaan'. Een zijstraat daarvan is genaamd het Sint Bavopark...

en is gelegen tussen het oude Bavo-hoofdgebouw en de Engelse Tuin (zie kaartje).

Het college van B&W heeft onlangs besloten om een gedeelte van het Sint Bavopark te hernoemen tot Sint Bavotuin. Dit om de volgende reden: Landgoed in den Houte wordt gefaseerd aangelegd. Gelijktijdig met de verlening van een omgevingsvergunning wordt ook een huisnummerbesluit verzonden.

Bij de afgifte van de huisnummers voor fase 1B en 1C is geen rekening gehouden met de toedeling van huisnummers van woningen uit latere fasen in dezelfde straat. Om deze fout te corrigeren zonder dat dit leidt tot ongemakken voor de bestaande bewoners wordt voorgesteld om het deel van het Sint Bavopark dat nog moet worden gebouwd te hernoemen in Sint Bavotuin; aldus het College van B&W.

Zoals hierboven gezegd waren alle straatnamen van Landgoed in den Houte al bekend, maar een gedeelte van de nog aan te leggen nieuwe straten was nog niet openbaar in een kaartje verwerkt. De kaart met alle straatnamen kunt u nu op BON hierboven en -onder bekijken.

Foto's kaarten PR.