Datum: 25-06-2022 - 15:57
16
mrt
'22
Padua reikt eerste sleutel uit van opnieuw 13 sociale huurwoningen op Landgoed in den Houte. (foto's)
Geschreven door Redactie BON

Ron Nulkes en Roos van der Linden leggen laatste steen Vogelenveld 21-40 in Het Zilt. (foto's)

Op woensdag 9 februari werd door Woningstichting Sint Antonius van Padua de eerste sleutel aan mevrouw van den Barselaar uitgereikt, van de in totaal 20 sociale huurappartementen aan één van de twee nieuwe appartementengebouwen aan het Vogelenveld van nieuwbouwproject Het Zilt. Naast deze 20 sociale huurwoningen worden binnenkort ook de 20 vrijesector woningen van het 2e appartementengebouw...

opgeleverd in De Zilk. 

Op dinsdagmiddag 15 maart werd in het bijzijn van de nieuwe bewoners en afgevaardigden van de aannemer, gemeente Noordwijk en Woningstichting Padua, de officiële handeling verricht van de oplevering van de 20 sociale huurappartementen. 

De handeling bestond uit het leggen van de laatste steen door Ron Nulkes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Padua en Roos van der Linden, zij is oudste leerlinge van de Brede school De Egelantier en werd hier speciaal voor uitgenodigd.

Vervolgens was er nog een feestelijke bijeenkomst in de Duinpan en richtte de drie volgende sprekers: Benno Gruijters (bestuurder Padua), Jaap van Rhijn (directeur Van Rhijn Bouw) en Theo Alkemade (wethouder gemeente Noordwijk) een woordje tot de aanwezigen.

Met deze officiële handeling is het project voltooid dat een lange historie kent. Al in 2014 gaf Padua de initiatiefnemer de garantie dat de woningstichting de appartementen wilde afnemen, maar het heeft nog tot eind 2020 geduurd voordat er daadwerkelijk met de bouw werd gestart.

Algemene informatie:
De sociale huurappartementen hebben twee slaapkamers en een totaal gebruiksoppervlakte van 73 m2. De ligging van deze 20 woningen met het energielabel A+, is op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk en maakt deel uit van het nieuwbouwproject Het Zilt.

De sociale huurappartementen, in het beheer van Woningstichting Sint Antonius van Padua, zijn via de 'Lokaal Maatwerk regeling' met voorrang aangeboden aan inwoners uit Noordwijkerhout en De Zilk. Van de 20 woningen zijn 5 woningen toegewezen aan starters die nog thuis wonen bij hun ouder(s) in De Zilk of Noordwijkerhout.

Bij de 2 appartementengebouwen zijn ondergrondse containers aanwezig voor het inzamelen van afval. De bewoners van de appartementengebouwen kunnen er gebruik van maken. Zij ontvangen hiervoor een pasje. Door de lage inwerpopening is de container ook te gebruiken door mensen met een beperking.

Foto's BON.