Datum: 21-03-2023 - 13:07
13
mrt
'22
Jozefspeld voor Ria van Meijl, Angeline van der Lans en Leo Kroon. (foto's)
Geschreven door Pastoraatsgroep Jozefkerk.
Foto's Redactie BON

Jozefspeld voor Ria van Meijl, Angeline van der Lans en Leo Kroon. (foto's)

Zondag 13 maart was er de feestelijke viering van de patroonheilige in de Sint Jozefkerk, waarbij het Gemengd koor Sancta Maria de muziek en zang verzorgden. Tijdens deze jaarlijkse viering worden traditiegetrouw parochianen in het zonnetje gezet en krijgen zij de Jozefspeld uitgereikt voor hun inzet als vrijwilliger van de Sint Jozefparochie. Dit jaar werd de Jozefspeld door Pastoor Straathof en Diaken Lamberts opgespeld bij drie vrijwilligers...

die al jarenlang bijzonder actief zijn bij veel activiteiten in en rondom de Jozefkerk. 

Jozefspeld 2022 voor Ria van Meijl.
In de kerk zien we jou samen met je man en ook vaak met jullie zonen die beide misdienaar/acoliet waren/zijn. Je oudste zoon, Gianni helpt nu Liesbeth van de Krol om de misdienaars die 2 jaar i.v.m. corona niet mochten dienen, weer wat wegwijs te maken zodat ze weer precies weten wat ze moeten doen.

Ja bent al vele jaren onze penningmeester, dat is een flinke en verantwoordelijke taak! Je helpt en bent aanwezig als de "lopers" voor de kerkbalans de enveloppe met inhoud terug komen brengen. Om te zorgen dat alles in en rond de kerk goed verloopt zit je in de Beheercommissie. Je hebt altijd tijd en een luisterend oor als iemand na een viering jou iets wil vragen.

Jozefspeld 2022 voor Angeline van der Lans
Jaren geleden ben je gaan zingen bij het Koor Cadans. Vandaar uit werd je lid van het LICADI. Je bent coördinator voor de lectoren, je bent gastvrouw, beheerd bij toerbeurt de noodtelefoon, brengt en haalt in jouw wijk de enveloppe rond voor de kerkbalans. 

Helpt bij het organiseren van de jaarlijkse Jozefdrive. Je bent ook lid van de Pastoraatsgroep en altijd bereid om hier en daar te helpen waar dat nodig is. 

Jozefspeld 2022 voor Leo Kroon
Je was jarenlang lid bij het koor Cadans en GKSM. Je hoefde niet lang na te denken toen je gevraagd werd om koster te worden! Maar Leo, je bent niet alleen koster, dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. Je hebt "Gouden handjes", je repareert indien nodig allerlei dingen. Je zorgt ervoor dat er na een afscheidsviering een CD klaarligt voor de nabestaande met een ZEER PERSOONLIJK tintje !

Omdat door corona de misdienaars en acolieten niet mochten dienen tijdens een viering, nam ook jij die taak erbij. Zo zagen we je o.a. staan bij de credens om op tijd te bellen, het spatscherm te verrijden en ging je collecteren met de ouderwetse lange stok met zak. Je bent behulpzaam bij het opzetten en terugzetten van de Kerstgroep en het plaatsen van de grote kerstboom buiten. 

Als lid van het B I T = breed inzetbaar team....kunnen we ook altijd op jouw rekenen! En ook ben je actief bij de organisatie van de kerkenveiling. De afgelopen 2 jaar hebben we gezien hoeveel werk jij samen met de andere kosters hebt verzet! 

Na afloop van de viering was er de gelegenheid om met elkaar nog een kopje koffie te drinken achter in de kerk en de drie kanjers, gaf Diaken Lamberts aan, te feliciteren met hun zeer verdiende Jozefspeld.

Foto's BON.