Datum: 30-06-2022 - 07:13
10
mrt
'22
Publieksbalie in Noordwijkerhout per 1 juli weer open. (na 6 maanden evaluatie)
Geschreven door BON / College van B&W

Publieksbalie Noordwijkerhout 1 juli weer open. (na 6 maanden evaluatie)

Brief van het college aan de gemeenteraad over voortgang motie 'over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout': Tijdens de vergadering van 27 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de motie over het behouden van de publieksbalie in Noordwijkerhout aangenomen. Met deze motie verzocht de raad het college om: 1 > Het volledige pakket aan gemeentelijke diensten aan te bieden vanuit het gemeente kantoor in Noordwijkerhout of een andere...

toegankelijke locatie in Noordwijkerhout op een aantal dagdelen (bijvoorbeeld twee ochtenden en een avond).
2 > Inwoners actief te informeren over de gemeentelijke dienstverlening vanuit het gemeentehuis of gemeenteloket in Noordwijkerhout.
3 > Dat de gemeenteraad binnen een half jaar een update ontvangt waarin per bovenstaand punt de raad wordt geïnformeerd wat de status is. 

Openstelling balie per 1 juli 2022.
Per 1 juli 2022 wordt de publieks/servicebalie in Noordwijkerhout (gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Via Antiqua) geopend voor een periode van zes maanden. De openstelling is op twee dagdelen en wordt na deze periode geëvalueerd. 

De coronasituatie is zodanig verbeterd dat gestart wordt met de voorbereiding van het experiment. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten zoals ze aan u zijn meegedeeld in de brief van 25 januari 2021.

De openstelling voor een half jaar wordt opgevangen binnen de bestaande formatie van het Klantcontactcentrum. De huidige bezetting van het KCC is krap vanwege vacatures en ziekte. Het per direct openstellen van de publieks/servicebalie in Noordwijkerhout is ook om die reden niet mogelijk.

Wij gaan er vanuit deze situatie de komende periode zal verbeteren, zodat met de start van het experiment kan worden begonnen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk