Datum: 13-08-2022 - 02:33
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
06
mrt
'22
CDA stelt vragen aan het college over: Voortgang betreffende leerlingenvervoer.
Geschreven door CDA / College van B&W

College beantwoordt vragen CDA over: gemeentelijke bewindvoerders.

Fractie CDA stelt vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk: In het Algemeen Dagblad van 21-01-2022 stond een stuk over een proefproject in Dordrecht met eigen gemeentelijke bewindvoerders voor mensen met schulden. Dit project bleek succesvoller dan gedacht. Deelnemers blijken sneller uit de financiële problemen dan bij commerciële partijen...

Soms zijn mensen in twee jaar van hun schulden af terwijl daar normaal 5 jaar voor staat. Bovendien is er een grote mate van klanktevredenheid en ervaren mensen minder stress.

Vragen CDA en deze zijn onlangs door het college van B&W beantwoordt.:

Vraag1:
Heeft het college weet van dit proefproject in Dordrecht?

Antwoord:
Het college heeft weet van dit (proef)project.

Vraag 2:
Is het college het met het CDA eens dat het voorbeeld van Dordrecht een mooie aanleiding is om dit in Noordwijk ook te proberen? Zo ja, binnen welk termijn wil het college dit gaan oppakken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college staat positief tegenover het uitwerken om bewindvoering intern via de ISD Bollenstreek uit te voeren. Dit is ook een van de toekomstige ambities binnen het Beleidsplan Schuldhulpverlening. Wij denken dat dit positief kan bijdragen aan de kwaliteit. Een kosten/baten analyse moet wel nog worden gemaakt. Dordrecht kan daarbij ook een goed voorbeeld zijn.

Omdat de ISD Bollenstreek momenteel bezig is met de ontwikkeling van saneringskredieten, verwachten wij in het derde kwartaal van 2022 te beginnen met de uitwerking van het intern uitvoeren van bewindvoering. Uw raad zal hierover geïnformeerd worden en het zal ter besluitvorming worden voorgelegd (net als de uitvoering van saneringskredieten).

Voor de duidelijkheid: ook indien er uiteindelijk gekozen zal worden voor interne bewindvoering, dan blijft er nog wel keuzevrijheid voor de burger om de bewindvoering door een andere organisatie te laten doen. Op grond van de huidige jurisprudentie is het niet de verwachting dat de ISD Bollenstreek het alleenrecht zal krijgen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk