Datum: 29-03-2023 - 11:21
Geniet met Pasen van een Paasontbijt, Paasbrunch of Paasdiner bij:
Como & Co, Eeterij de Beleving of Landgoed Tespelduyn. Klik hier!

 

02
mrt
'22
College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: overlast bij ondergrondse afvalcontainers.
Geschreven door Bruisend Noordwijk / College van B&W
Foto's Redactie BON

College beantwoordt vragen Bruisend Noordwijk over: overlast bij ondergrondse afvalcontainers.

Zoals bekend zamelt Meerlanden vanaf 1 januari 2022 het huishoudelijk afval in in de hele gemeente Noordwijk. Voordien had Renewi hier nog een rol in (Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee). Nu hebben we te maken met één inzamelaar voor alle dorpen binnen de gemeente en is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst Afval & Grondstoffen afgesloten...

In de lokale berichtgeving en dan met name de social media, verschijnen veel meldingen van overlast rond het aanbieden van de afvalstromen bij de centrale ondergronds containers en zijn die meldingen ook gelardeerd met foto’s rond de aangetroffen situatie:

- De containers zijn vol en het afval wordt ernaast gezet

- Grof vuil, wordt naast de containers gezet

- Er wordt veel karton aangeboden, dat niet voldoende klein wordt gemaakt of toegevouwen

Vragen Bruisend Noordwijk zijn onlangs beantwoordt door het college van B&W.

Vraag 1.
Bent u bekend met de meldingen overlast rond de ondergrondse containers?

Antwoord:
Ja, We zijn bekend met de meldingen omtrent overlast rond de ondergrondse containers. De overlast is historisch ieder jaar groter in januari dan in de andere maanden van het jaar.

Vraag 2.
Is er sprake van een capaciteitstekort in de verwerking daarvan? 

Antwoord:
Nee, er is geen sprake van een capaciteitstekort omtrent de opslag en verwerking hiervan. Zeven dagen per week rijdt er een voertuig rond om bijplaatsingen op te ruimen, waarbij op zondag 2x opgeruimd wordt. Het opruimen blijft altijd wel een momentopname. Dit betekent dat direct na de schoonmaak een nieuwe bijplaatsing kan ontstaan.

Vraag 3.
Is in de dienstverleningsovereenkomst voldoende rekening gehouden met de toegenomen afvoerstromen van kartonnen verpakkingen?

Vraag 4.
Welke maatregelen overweegt het college zo nodig nog te nemen met betrekking tot voorlichting en controle?

Antwoord:
Gezamenlijk antwoord 3 en 4:
De dienstverleningsovereenkomst is niet begrensd. Om de overlast van de toename van het papier en de plastic verpakkingen als gevolg van Corona te verminderen zijn er vanaf 2020 een tiental extra containers geplaatst. Deze zijn bovengronds geplaatst zodat ze ook weer te verwijderen zijn zodra de capaciteit niet meer nodig is.

Wat u terecht signaleert is dat een deel van de overlast wordt veroorzaakt door inwoners die het karton niet verkleinen. Op een aantal plekken zien we dat de extra bovengrondse containers niet gebruikt worden als aanvulling, maar als de hoofdcontainers. Met andere woorden, we zien bijplaatsingen bij de bovengrondse containers, terwijl de ondergrondse containers die ernaast staan nog plek hebben.

Daar gaan we o.a. via communicatie onze aandacht op richten. De maatregelen die wij nemen om de overlast te verminderen zijn met name gericht op faciliteren. Gedurende 2022 starten we met de huis aan huis inzameling van PBD in plastic zakken. Ook bekijken we de mogelijkheden voor de versnelde invoering van de papiercontainer aan huis in de laagbouw vanaf eind 2022.

Door deze twee maatregelen verwachten we dat de hoge druk die momenteel op deze containers ligt fors zal afnemen. Op plaatsen waar we regelmatig bijplaatsingen aantreffen èn waar weinig laagbouwwoningen in de buurt zijn waar de toekomstige huis-aan-huis inzameling van papier en PBD voor verlichting zouden kunnen gaan zorgen, gaan we een haalbaarheidstoets uitvoeren voor het verhogen van de capaciteit.

Daarbij denken we aan het verder verhogen van de dichtheid van containers in die wijk, of door deze grondstoffen te comprimeren (perscontainers). Papiercontainers die worden vervangen worden bovendien -waar mogelijk- voorzien van een karton-inwerpgleuf. Dit maakt het makkelijker voor inwoners om grotere stukken karton in de containers te deponeren.

Daarnaast gaan we inwoners weer informeren dat dozen ook te vouwen en/of te scheuren zijn. De technische vervanging zal geleidelijk gaan, aangezien hier investeringskosten mee gemoeid zijn.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk.

Foto PR.