23
feb
'22
College wijst principeverzoeken af voor de bouw van GOM-woningen op Westeinde en Leidsevaart.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

College wijst principeverzoeken af voor de bouw van GOM-woningen op Westeinde en Leidsevaart.

Er zijn de afgelopen tijd diverse principeverzoeken bij de gemeente Noordwijk ingediend met de vraag aan het college van B&W, om medewerking te verlenen aan de bouw van zogenoemde GOM-woningen (Greenport-woningen). Het eerste principeverzoek betreft de bouw van twee GOM-woningen en de omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning aan de Leidsevaart 229-230 in Noordwijk (foto). Het college...

wil hier geen medewerking aan verlenen, maar heeft wel een alternatief aangedragen bij de aanvrager. Voorgesteld wordt de bouw van één GOM-woning op perceelnummer 215 in Noordwijkerhout en de omzetting van de bestaande bedrijfswoning op perceelnummer 216 naar een burgerwoning zoals voorgesteld in de 'Verbeelding Leidsevaart 229-230'. De aanvrager is over het besluit en voorstel geïnformeerd middels een antwoordbrief.

Het tweede principeverzoek betreft, na een uitgebreid vooroverleg, de aanvraag voor een GOM-woning op het perceel van Westeinde 66 te Noordwijkerhout. Het college heeft zich ook over dit principeverzoek gebogen en is tot de conclusie gekomen dat men aan het voorliggende plan geen medewerking wil verlenen. De aanvrager is over het besluit geïnformeerd middels een antwoordbrief.

Foto Google Maps.