Datum: 25-06-2022 - 16:17
24
feb
'22
Stemming over 2 raadsvoorstellen, 1 motie en 3 amendementen in de gemeenteraadsvergadering (deel 1).
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 6 raadsvoorstellen, 5 moties en 9 amendementen in de laatste gemeenteraadsvergadering (deel 1+2).

Op dinsdag 22 februari en woensdag 23 februari vond er i.v.m. een hele volle agenda, verspreid over twee avonden, de laatste gemeenteraadsvergadering in deze samenstelling plaats vlak voor de verkiezingen van 16 maart in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij...

of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen. Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

Gemeenteraadsvergadering deel 1 op dinsdagavond 22-02-2022.

7
Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 2022.
Stemmen voor: 20
Stemmen tegen: 6
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a
Amendement leden Warmerdam (DOEN!) en Visser-Danser (PUUR) over de verordening Jeugdhulp 2022.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 17 
Amendement: verworpen

7.b 
Amendement lid Koppel (GroenLinks) inzake Jeugdverordening.
Stemmen voor:  5
Stemmen tegen:  21
Amendement: verworpen

9
Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026.

9.1
BESLISPUNT I van Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 7

9.2
BESLISPUNT II van Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0

9.3
BESLISPUNT III van Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 2
Raadsvoorstel: aangenomen 

9.a
Amendement lid de Mooij (CDA) e.a. inzake Strandnota, definitie Hoogseizoen.
Stemmen voor: 24
Stemmen tegen: 2
Amendement: aangenomen

9.b
Motie Gutlich (D66) e.a. over uitvoeringsplan Strandnota.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Motie: aangenomen

Vervolg van de gemeenteraadsvergadering deel 2 op woensdagavond 23-02-2022.

11
Raadsvoorstel Varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken.
Stemmen voor: 13
Stemmen tegen:12 
Raadsvoorstel: aangenomen

11.a
Amendement lid Warmerdam (Doen!) e.a. inzake Variantenstudie bouwtaken, geen voorbereiding uittreding.
Stemmen voor: 11
Stemmen tegen: 14
Amendement: verworpen

11.b
Amendement lid Van Tol (PUUR) en Warmerdam (Doen!) over Variantenstudie bouwtaken, meer tijd. 
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 15
Amendement: verworpen

12
Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

12.a
Amendement leden Visser-Danser (PUUR) en Gutlich (D66) over beleven van sport en cultuur Omgevingsvisie Noordwijk.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Amendement: aangenomen

12.b
Amendement lid Gutlich (D66) e.a. inzake Omgevingsvisie Noordwijk, borging ruimtelijk toetsingskader.
Stemmen voor: 25
Stemmen tegen: 1
Amendement: aangenomen

12.c
Amendement lid Knapp (VVD) inzake Omgevingsvisie Noordwijk, tijdstip inwerkingtreding.
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 21
Amendement: verworpen

12.d
Motie lid Gutlich (D66) inzake Omgevingsvisie, invulling kaders participatie.
Stemmen voor: 6
Stemmen tegen: 20
Motie: verworpen

13
Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen.
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 10
Raadsvoorstel: aangenomen

13.a
Amendement lid Van der Vossen (NZLokaal) inzake Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen.
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Amendement: aangenomen

14
Raadsvoorstel Verwervingsbudget parkeergarage Oude Zeeweg 57A te Noordwijk.
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 8
Raadsvoorstel: aangenomen

14.a
Motie leden Knapp (VVD) en De Mooij (CDA) inzake Verwerving parkeergarage Oude Zeeweg 57a, beëindiging tijdelijke maatregel parkeerplaatsen.
Stemmen voor: 17
Stemmen tegen: 7
Motie: aangenomen

16.a
Actuele motie lid Van der Vossen (NZLokaal) inzake Realisatie wijkrenovatie Zeeburg.
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 5 
Motie: aangenomen

16.b
Actuele motie lid Gutlich (D66) inzake Kuuroordvisie, een Plan van Aanpak voor Opwaardering.
Stemmen voor: 14
Stemmen tegen: 12
Motie: aangenomen

16.c
Actuele motie lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Kuurdoordvisie, aandacht voor cultuur.
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 17
Motie: verworpen

Terugkijken

U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.