Datum: 21-03-2023 - 11:13
23
feb
'22
Hengelsportvereniging De Arnoud uit Noordwijkerhout bestaat 50 jaar.
Geschreven door HSV De Arnoud
Foto's Redactie BON

Hengelsportvereniging De Arnoud bestaat 50 jaar.

Op 23 februari 2022 bestaat HSV De Arnoud 50 jaar. In 1972 kwam Jan Romijn op het idee om zijn passie, de hengelsport, te delen met medevissers. Hij plaatste een advertentie in het plaatselijke huisblad de 'Buijze Pers' en al snel bleek dat er meerdere vissers in Noordwijkerhout waren die met dezelfde gedachten liepen als Jan. In een brief gedateerd van 5 maart 1972 aan de Hr. Huijsen van de A.H.B. te Leidschendam staat de volgende zinsnede...

"Tot mijn grote genoegen kan ik U berichten dat wij er in geslaagd zijn in Noordwijkerhout op 23 februari 1972 een hengelsportvereniging op te richten. Naast een aantal vragen hoe te handelen met de statuten en wat voor procedure ze moesten volgen stond er ook in geschreven dat er tot dan toe 60 leden waren geregistreerd. Deze brief was ondertekend met voorlopig voorzitter Jan Romijn".

Op 29 maart van dat jaar werd de eerste ledenvergadering gehouden in het Wapen van Noordwijkerhout waarbij 60 leden aanwezig waren. HSV De Arnoud heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een grote regiovereniging en telt momenteel meer dan 1500 leden en is aangesloten bij Sportvisserij Nederland.

Een belangrijke factor binnen de vereniging is het grote korps van 40 vrijwilligers. Zij zijn altijd bereid de vele werkzaamheden belangeloos te verrichten. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden.

Zo zijn er verschillende commissies werkzaam binnen de vereniging zoals de wedstrijdcommissie, die de zomer- en wintercompetitie organiseren en daarnaast diverse dag wedstrijden. De wedstrijden hebben een recreatief karakter waar tevens op hoog niveau wordt gevist.

In 1978 werd de jeugdafdeling van onze vereniging opgericht. Vele jaren deden tientallen kinderen mee aan de jeugdcompetitie en andere jeugdactiviteiten. Tegenwoordig hebben kinderen andere prioriteiten en interesses. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren de belangstelling in onze jeugdactiviteiten sterk is teruggelopen.

De jeugdcommissie heeft de laatste jaren veel geprobeerd om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Helaas is dit niet gelukt. In 2018 deden nog maar minder dan 10 kinderen mee aan de activiteiten. Te weinig om een jeugdcommissie te handhaven. Er is besloten deze commissie voorlopig op een laag pitje te zetten. Indien er kansen zijn zal de vissport toch onder de aandacht van de jeugd gebracht worden.

Enkele activiteiten zullen in samenwerking met de seniorenafdeling georganiseerd worden. De voormalige ouderenvereniging De Voorn sloot zich in 2002 aan bij De Arnoud en de oudere vissers vissen in de zomermaanden op 20 woensdagochtenden, in een leuke sfeer, een eigen competitie.

HSV De Arnoud is altijd met zijn tijd meegegaan. Zodoende heeft de vereniging een eigen website te weten www.dearnoud.nl , waarop al het nieuws, verslagen en uitslagen van de viswedstrijden te vinden zijn, zoals de zomer en wintercompetitie, de ouderencompetitie, de nachtwedstrijd, de dagwedstrijden, het kampioenschap van Noordwijkerhout en de kermiswedstrijd.

Het jubileum zal gevierd worden op zaterdag 26 maart tijdens een feestelijke bijeenkomst in Café van der Geest.

Foto HSV De Arnoud.