Datum: 09-08-2022 - 01:18
17
feb
'22
WW-uitkeringen Holland Rijnland dalen in jaar tijd met 34%. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door UWV Holland Rijnland

WW-uitkeringen Holland Rijnland dalen in jaar tijd met 34%. (WW-cijfers per gemeente)

Het WW-cijfer van Holland Rijnland is in een jaar tijd met ruim een derde afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen met een verstreken uitkeringsduur van minder dan 6 maanden halveerde zelfs bijna. Werkgevers hebben steeds meer moeite om geschikte kandidaten te vinden voor hun vacatures, zo blijkt uit recent onderzoek van UWV. Regelmatig zetten zij scholing in om sollicitanten zelf op te leiden...

Een van de beroepsrichtingen waarvoor scholing oplossingen kan bieden is de techniek. Voor de energietransitie en de woningbouwopgave is immers een grote behoefte aan technisch geschoold personeel. UWV heeft in samenwerking met S-BB en de SER een rapport opgesteld over klimaatbanen in de bebouwde omgeving. 

‘Voor zowel werkzoekenden als werkenden is het belangrijk om na te denken over scholing en ontwikkeling. En ook bij werkgevers zou het thema hoog op de agenda moeten staan. Niet alleen om het maximale uit aanwezig menselijk kapitaal te halen, maar ook om moeilijk vervulbare vacatures breder uit te kunnen zetten’, zegt Rob van Hooven, rayonmanager UWV Gouda, Leiden en Zoetermeer.

‘UWV ontwikkelt samen met gemeenten, werkgevers, sectoren, opleidingsinstituten en andere arbeidsmarktpartners trajecten om werkzoekenden op te leiden. Vaak via een zo praktisch mogelijke weg. Zo zorgen we dat werkgevers over voldoende personeel kunnen beschikken er bovendien geen kostbaar talent verloren gaat. In deze krappe arbeidsmarkt hebben we namelijk iedereen nodig.

’Werkgevers in Holland Rijnland hebben te maken met een historisch krappe arbeidsmarkt. Tegenover de vele openstaande vacatures staat slechts een beperkte hoeveelheid direct beschikbare werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen met verstreken duur van 6 maanden of korter, verstrekt aan werkzoekenden die dus vrij recent het werk verloren, nam in vergelijking met januari 2021 zelfs af met 46%.

Dit aantal kwam in de eerste maand van 2022 uit op 2.615. In totaal verstrekte UWV in Holland Rijnland eind januari 5.302 WW-uitkeringen. Dat is 34% minder dan een jaar eerder, toen het totale regionale WW-cijfer nog 8.008 bedroeg.