Datum: 07-10-2022 - 13:41
17
feb
'22
Definitief ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Raad stemt in met uitvoeringsbudget € 7.498.000 vernieuwingsplan Zeeburg, wethouder nog in gesprek met aantal bewoners.

Op 7 februari gaf de gemeente Noordwijk in een persbericht aan dat na een intensief participatietraject, het definitieve ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout tot stand is gekomen. Daarmee is Zeeburg de 1e wijk waar de gemeente op grote schaal, met veel partijen effectief heeft geparticipeerd met een Definitief Ontwerp als resultaat...

Wethouder Theo Alkemade gaf in het persbericht ook aan dat hij trots is op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen. 

De publicatie van het definitieve ontwerp was voor een viertal bewoners van de wijk Zeeburg (straten Koepelberg/Duinsloot) de reden om op 8 februari een brief te schrijven aan de gemeenteraad en zij kregen daar 15 februari antwoord op van wethouder Theo Alkemade. Op woensdagavond 16 februari 2022 werd het participatietraject en het Definitief Ontwerp in de vergadering van de commissie Ruimte behandeld.

Op deze dag werd er nog een brief bezorgd op het gemeentehuis waarbij een drietal bewoners van Brittenhuis, net als de bewoners van de Koepelberg/Duinsloot, een dringend verzoek aan de raad deden om nog niet te besluiten dat het college de aanbesteding kan starten ’onder voorbehoud van instemming van de raad’.

De bewoners geven in de twee brieven daarvoor een aantal redenen aan en ook wilde men hun ervaringen met het participatietraject met de raadsleden delen.

Tijdens de commissievergadering hadden twee bewoners zich aangemeld om een inspraak te doen, dit om een extra uitleg te geven en vragen te beantwoorden betreffende hun brief. U kunt de twee inspraken en de daarop volgende discussie terugluisteren via de volgende link, klik hier.

Aan de gemeenteraad in het algemeen werd deze avond de vraag gesteld of men kon In te stemmen met de realisatie van de wijkrenovatie in Zeeburg, waarvoor een uitvoeringsbudget nodig is van € 7.498.000 inclusief € 480.000 voorbereidingskrediet.

Na de beantwoording van de vragen door wethouder Theo Alkemade en twee projectbegeleiders, konden alle fracties instemmen met het beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget. Waarbij de wethouder beloofde dat hij en de projectwerkgroep nogmaals om tafel zouden gaan zitten met de betreffende bewoners om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden voor de bezwaren die er nog leven.

Foto PR.