Datum: 04-02-2023 - 15:48
Aanbiedingen met (weekend)voordeel op de
BON-actiepagina, klik hier. (nieuw Slagerij Klein)

 

16
feb
'22
Definitief ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout.
Geschreven door BON / Brief bewoners Zeeburg
Foto's Redactie BON

Opnieuw verzoek bij de gemeenteraad ingediend om niet in te stemmen met 'Definitief ontwerp vernieuwingsplan Zeeburg'.

Op 7 februari gaf de gemeente Noordwijk in een persbericht aan dat na een intensief participatietraject, het definitieve ontwerp vernieuwingsplan wijk Zeeburg in Noordwijkerhout tot stand is gekomen. Daarmee is Zeeburg de 1e wijk waar de gemeente op grote schaal, met veel partijen effectief heeft geparticipeerd met een Definitief Ontwerp als resultaat...

Wethouder Theo Alkemade gaf in het persbericht ook aan dat hij trots is op hoe bewoners en de gemeente in 2021 samengewerkt hebben in het ontwerpen. De publicatie van het definitieve ontwerp was voor een viertal bewoners van de wijk Zeeburg (straten Koepelberg/Duinsloot) de reden om op 8 februari een brief te schrijven aan de gemeenteraad.

In de brief doen ze een dringend verzoek aan de raad om niet te besluiten dat het college de aanbesteding kan starten ’onder voorbehoud van instemming van de raad’. De bewoners geven in de brief daarvoor een aantal redenen aan en ook wil men hun ervaringen met het participatietraject met de raadsleden delen. 

Op 15 februari gaf wethouder Theo Alkemade een reactie op deze ingezonden brief. Op woensdagavond 16 februari 2022 zal het participatietraject en het Definitief Ontwerp in de commissievergadering behandeld gaan worden.

Ondertussen is er vandaag middels een brief, nu door een drietal bewoners van de straat Brittenhuis, opnieuw een verzoek bij de gemeenteraad ingediend om niet in te stemmen met 'Definitief ontwerp vernieuwingsplan Zeeburg'.

Brief aan de gemeenteraad en college: Noordwijkerhout, 16 februari 2022.

Betreft: "upgrading Zeeburg"

Geacht college en raadsleden,

Evenals vier andere bewoners uit de wijk Zeeburg, willen ook wij reageren op het definitieve ontwerp voor de upgrading van Zeeburg. Ook wij zouden graag zien dat u niet besluit dat het college de aanbesteding kan starten 'onder voorbehoud van instemming van de raad'. De redenen hiervoor vindt u hieronder beschreven.

Wij wonen op het Brittenhuis. Bij onze woningen, op de hoogte van Brittenhuis 36, 38, 40 en 42, zijn in het definitieve ontwerp parkeerplaatsen gepland op een plek waar nu een grasveld met een perkje is.

Bezwaren aangaande de procedure
In 2021 hebben wij hier ieder voor zich bezwaar tegen gemaakt. De gemeente heeft op verschillende manieren gereageerd. Een van ons heeft een mail gekregen waarin kenbaar werd gemaakt dat het nieuwe ontwerp in januari zou worden gedeeld. Tevens zou er dan een mogelijkheid zijn om te reageren. Wij hebben echter geen nieuw ontwerp gezien. Twee andere bewoners hebben helemaal geen reactie op hun bezwaar gekregen.

Begin februari kwam er een brief met daarin het bericht dat het definitieve ontwerp klaar was. Wij vinden het idee om de bewoners te betrekken bij de upgrading van een wijk heel goed. Echter, wij hebben ervaren dat er bij onze bezwaren hier geen sprake van was. Wij hebben de indruk dat er absoluut niet serieus naar onze bezwaren is gekeken, in ieder geval is dit niet met ons gecommuniceerd.

Inhoudelijke bezwaren
De upgrading van het Brittenhuis vindt plaats in fase l. Het grasveldje voor onze huizen moet plaats maken voor parkeerplaatsen. Wij hebben hier verschillende bezwaren tegen:

l. Een van de onderdelen van de het ontwerp upgrading Zeeburg is dat er meer groen komt. Bij onze huizen moet volgens dit plan groen plaats maken voor parkeerplaatsen. Dit groen heeft in het bestemmingsplan de bestemming "groen". De ambitie om meer groen in de wijk te creëren lijkt niet gehaald te worden, als zelfs in het bestemmingsplan groen moet wijken voor parkeerplaatsen. In ieder geval op het Brittenhuis zal er volgens het ontwerp nog meer verstening plaats vinden. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?

2. De netto opbrengst van dit plan bedraagt 4 parkeerplaatsen. Er worden 7 parkeerplaatsen bijgeplaatst, en 3 parkeerplaatsen moeten daarvoor wijken. Wij denken dat de kosten om deze parkeerplaatsen aan te leggen behoorlijk hoog zijn. Er moet veel worden opgehoogd, er moet stevige beschoeiing in de sloot geplaatst worden en er moet natuurlijk bestraat worden. Wilt u uw gedachten laten gaan over dit kosten - batenverhaal? Zijn 4 parkeerplaatsen wel deze investering waard?

3. Ons woongenot gaat er flink op achteruit. Al ruim 34 jaar genieten wij van een rustige, open plek voor ons huis. Volgens het ontwerp gaat daar dit jaar verandering in komen.

Wij hopen dat bovengenoemde punten voor u reden zijn om het ontwerp aan te laten passen en u geen groen licht geeft voor het huidige ontwerp. Uiteraard zijn ook wij bereid onze punten in een gesprek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Drietal bewoners Brittenhuis wijk Zeeburg (AVG)
(namen bekend bij redactie BON)

Foto PR.