Datum: 06-07-2022 - 12:36
14
feb
'22
NZLokaal stelt vragen aan het college over: Onveilige verkeerssituatie ‘s-Gravendamseweg. (N443).
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan college over: Opkopen woningen door belegger.

Het raadslid Richard Brouwer van NZLokaal dient de volgende vragen bij het college in over: Opkopen woningen door belegger in Landgoed in den Houte. NZLokaal heeft de volgende tekst op de website van Landgoed in den Houte gevonden over deelplan Waterweide. “De bouwnummers 5 tot en met 9 zijn verkocht aan een belegger. Deze belegger zal deze woningen te zijner tijd aanbieden als vrije sector huurwoning”. NZLokaal heeft hierover de volgende vragen:...

Vraag 1:
Betekent dit dat de betreffende vijf woningen in plaats van betaalbare koopwoningen nu dure huurwoningen worden?

Vraag 2:
Bij de behandeling van de Woonvisie vorig jaar heeft de raad de motie Zelfwoonplicht aangenomen, om opkopen van koopwoningen door beleggers tegen te gaan. Wat is de reden dat deze vijf woningen in Landgoed in den Houte blijkbaar toch zijn verkocht aan een belegger?

Vraag 3:
Kan het college de verkoop aan een belegger van deze vijf woningen nog terugdraaien?

Vraag 4:
Wat gaat het college doen om het opkopen van woningen door beleggers in de toekomst te voorkomen, zowel in Landgoed In den Houte als bij andere projecten (van derden) in Noordwijk?

Vraag 5:
Welke instrumenten heeft het college tot zijn beschikking voor de opkoopbescherming van betaalbare woningen?

Richard Brouwer
NZLokaal