Datum: 13-08-2022 - 02:36
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
09
feb
'22
College gaat overlast rondom afvalcontainers aanpakken met een flink aantal maatregelen.
Geschreven door Redactie BON

College gaat overlast rondom afvalcontainers aanpakken met een flink aantal maatregelen.

Op 2 februari diende de fractie van Bruisend Noordwijk al schriftelijke vragen in bij het college van B&W met als onderwerp, de overlast bij ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Noordwijk. De beantwoording door het college laat nog even op zich wachten. In de commissievergadering van Commissie Bestuur Middelen en Economie op dinsdagavond 8 februari stelde de CDA-fractie over hetzelfde onderwerp ook twee rondvragen...

Portefeuillehouder burgemeester Wendy Verkleij had zich voorbereid op deze twee rondvragen en wellicht zijn de vragen van Bruisend Noordwijk daarmee ook grotendeels beantwoordt.

Rondvragen fractie CDA: 

De laatste tijd krijgt de CDA fractie veel klachten over het plaatsen van afval naast de containers. Het komt natuurlijk neer op fatsoen, neem je zakken weer mee als de containers vol zijn en breng je grofvuil naar de milieustraat. Helaas blijkt dit niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Vraag 1.
Welke visie heeft het college op langere termijn om dit probleem aan te pakken?

Antwoord burgemeester Wendy Verkleij.
De burgemeester geeft aan dat het een herkenbaar gedragsprobleem is binnen de gemeente Noordwijk. Het plaatsen van afval naast de container heeft wel verschillende oorzaken, het kan zijn dat men het pasje is vergeten, gewoon vanuit gemakzucht en zien dat een ander het ook al heeft gedaan of dat men een volle container treft.

Ook op het gemeentehuis is het probleem bekend en baart deze mentaliteit ook zorgen. Het gebeurt niet bij alle afvalinzameling-locaties, maar is het vaak een structureel probleem op dezelfde plaatsen. Het college is daarom van plan om het nieuwe grondstoffenbeleidsplan versneld te gaan uitvoeren. Dit betekent dat men meer en sneller voorzieningen gaat realiseren om de afvalstroom beter te regelen.

- plastic, blik en drankkartonnen gaan huis-aan-huis ingezameld worden, wordt dit jaar nog ingevoerd.
- ook oud-papier/karton zal via mini-containers opgehaald gaan worden, realisatie in 2023 of eerder. Voor hoogbouw zal dat via inzamelcontainers gaan.
- er komen meer milieuparkjes en dichter bij de inwoners.
- inwoners meer en beter informeren wat de nieuwe spelregels gaan worden.
- er is al een begin gemaakt met het maken container-tuintjes rondom de afvalcontainers, waardoor men hoopt dat het minder uitnodigt om er afval naast te zetten.
- men wil zwerfafvalcoaches gaan inzetten die mensen gaan aanspreken op hun gedrag en zoeken naar oplossingen ter plaatse.
- verhoging van capaciteit bij probleemlocaties door bijvoorbeeld het plaatsen van perscontainers.
- de ruimte rondom de afvalcontainers beter zichtbaar maken door o.a. goede verlichting waardoor de plaatsen minder anoniem worden.
- extra schoonmaakactiviteiten rondom de milieuparkjes organiseren waardoor het minder uitnodigt om ander afval erbij te plaatsen.
- het gesprek aangaan met bedrijven dat zij geen gebruik maken van de afvalcontainers die bedoeld zijn voor de inwoners, de bedrijven moeten een eigen afvalcontract afsluiten.
- doelgroepen als internationale werkers benaderen om duidelijk te maken hoe de regels voor de afvalverwerking in onze gemeente gelden, door het o.a. plaatsen van borden in verschillende talen.
- en de inzet van handhaving als men er dan nog hardnekkig voor kiest om afval naast de container te plaatsen.

Vraag 2.
Het CDA zou graag zien dat de boa’s actief gaan zoeken naar daders, bijvoorbeeld door onderzoek van het afval en andere manieren om bijv. adressen te achterhalen, is dit mogelijk?

Antwoord burgemeester Wendy Verkleij.
Ja dit is mogelijk maar door de vele taken zoals bv nu met de covid-maatregelen is dat heel lastig uit te voeren, zeker omdat het ook meerdere plekken en tijden betreft. Men wil wel gericht gaan inzetten als er veel meldingen binnenkomen van bepaalde plaatsen.

Via het meldpunt van FIXI probeert men nu al de afvalproblemen die gemeld worden zo snel mogelijk op te lossen. Het achterhalen van adressen via het afval zal niet mee vallen om daarmee ook te bewijzen dat de zak ook door die persoon daar is neergezet, dat moet echt een heterdaadje zijn.

De gemeente gaat dus met alle maatregelen flink inzetten om op niet al te lange termijn de afvalstroom te verbeteren en daarmee het afvalprobleem rondom de afvalcontainers tot een minimum gaan te beperken; aldus de burgemeester. 

Foto PR.