Datum: 12-08-2022 - 16:37
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
07
feb
'22
D66 Noordwijk maakt kandidatenlijst bekend met Oscar Kramer als lijsttrekker.
Geschreven door D66 Noordwijk

D66 Noordwijk maakt kandidatenlijst bekend met Oscar Kramer als lijsttrekker.

D66 Noordwijk doet aan de gemeenteraadsverkiezingen mee met 30 kandidaten en een aantrekkelijk verkiezingsprogramma. Anders en beter. Zo vat lijsttrekker Oscar Kramer de inzet van D66 Noordwijk bij de gemeenteraadsverkiezing samen. Oscar Kramer (38) is een nieuw gezicht in de Noordwijkse politiek. Oscar: “Als geboren en getogen Noordwijker kan ik met overtuiging zeggen dat Noordwijk mijn thuis is....

Ik voel me hier prettig en wil mijn steentje graag bijdragen”. In zijn vrije tijd is Oscar actief bij de Noordwijkse Reddingsbrigade als instructeur voor het opleiden van lifeguards. Oscar: “Naar onze mening is Noordwijk toe aan een progressievere gemeenteraad die voorbij de standaard grenzen durft te kijken.

Aandacht hebben voor een gezonde en groene gemeente met een grotere focus op het sociale leven met vitale verenigingen en stichtingen, waar cultuur geen zorgenkindje meer is, maar onze trots. Een gemeente die niet enkel informatie ophaalt bij haar inwoners en ondernemers, maar actief met hen samenwerkt”.

Oscar: “Noordwijk is een prachtige plaats om in te wonen met veel voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Dat moeten we koesteren, maar we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat er ook dingen beter kunnen.

Betaalbaar en duurzaam bouwen is wat ons betreft het uitgangspunt voor de komende 4 jaar. Wij gaan voor 660 nieuwe energie-neutrale woningen in Bronsgeest. Mede door het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren is er een groot tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koop- en huurwoningen ontstaan.

Wij willen zo snel mogelijk 600 betaalbare woningen realiseren op de bestaande bouwgronden. Het bouwen van starterswoningen zorgt voor doorstroom in de hele woningmarkt. Zo komen er meer betaalbare huizen vrij”.

Huidig raadscommissielid en nummer 3 op de kandidatenlijst Evelien Leeffers (26) vult aan: “de overgang naar verduurzaming moet betaalbaar en slim gebeuren. Zorg ervoor dat de overgang naar verduurzaming en CO2-vrije energie voor iedereen betaalbaar is en dat iedereen ervan profiteert.

Ik wil mij sterk maken voor lokaal eigenaarschap. Komt er een zonnepark of windmolen in de buurt? Laat de inwoners dan meeprofiteren van de opbrengst! Zo kunnen wij juist laten zien dat de energie transitie niet alleen maar gaat over kosten, maar ook juist kansen biedt”.

Een dienend, effectief en controleerbaar bestuur is wat betreft nummer 2 op de kandidatenlijst en raadscommissielid Karel van Herwaarden (57) een belangrijk onderwerp in de komende raadsperiode. Karel: “We hebben veel te doen in Noordwijk de komende jaren. Dat kunnen we alleen samen. Dat vraagt om beleidsdoelstellingen en begrotingen die concreet geformuleerd zijn en toetsbaar zijn.

Dit kan echt beter. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat dit echt anders en beter moet. Het is ook tijd voor gemeentelijke bestuur dat voor de inwoner meer dienend, toegankelijk en effectief is. Wij willen dat de gemeente bij elk nieuw beleid de inspraak van inwoners zoekt én open staat voor initiatieven van inwoners en ondernemers”. 

Foto PR boven: de eerste zes kandidaten van de kandidatenlijst. Van links naar rechts: Dick Gutlich, Oscar Kramer, Riem Abdel Wahed, Evelien Leeffers, Karel van Herwaarden en Carina van Empelen.