Datum: 01-06-2023 - 17:52
05
feb
'22
Nieuwe dienstregeling Arriva Zuid-Holland Noord vanaf 9 januari 2022.
Geschreven door Arriva
Foto's Redactie BON

Arriva tankt als eerste vervoerder HVO ipv diesel, dit zorgt voor 90% reductie van fossiele CO2-uitstoot.

Geen diesel meer voor Arriva-bussen in Lisse. De bussen tanken sinds vandaag een alternatieve brandstof: Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Door deze brandstof te gebruiken rijden de bussen duurzamer en neemt de fossiele CO2-uitstoot af met zo’n 90%. In totaal rijden er nu 48 van de 222 Arriva bussen in de regio op HVO, in de concessie Zuid-Holland Noord....

Daarmee is Arriva de eerste vervoerder in die regio die op HVO rijdt. 

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) is een duurzame brandstof (tweede generatie biodiesel) die gemaakt wordt van afvaloliën en -vetten, zoals frituurvet. Door het gebruik van HVO in plaats van diesel wordt de uitstoot van fossiele CO2 met zo’n 90% gereduceerd en verlaagt de uitstoot van stikstof (NOx), roet en fijnstof (-33%) substantieel. HVO is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar heeft daarnaast ook een positief effect op de luchtkwaliteit. 

Voor Lisse gaat de organisatie in 2022 1.4 miljoen liter HVO per jaar inzetten. Dat komt neer op een besparing van 4 miljoen kg CO² ten opzichte van diesel. Dit staat gelijk aan een besparing van 4 miljoen kilometer wat een bus normaal rijdt op diesel. Arriva onderzoekt de mogelijkheden om in 2023 in de hele regio op HVO te rijden. 

Ambitie
Arriva heeft de ambitie om in 2025 CO2-neutraal te werken. De organisatie bereikt dit doel mede door de overgang op duurzame brandstof zoals HVO in de bussen in Lisse. HVO wordt gemaakt van afgewerkte vetten en oliën, zoals gebruikt frituurvet. Door deze brandstof te gebruiken, bereikt Arriva een reductie van de fossiele CO2-uitstoot met 90%, ten opzichte van het gebruik van fossiele diesel. 

Zichtbaar gemaakt
Reizigers merken geen veranderingen van de nieuwe brandstof. Zij herkennen de bus wel aan de stickers op de zijkant. Zo weten de reizigers én de omgeving van deze stap op weg naar een duurzame toekomst. 

Ervaring met andere brandstoffen
Arriva heeft al ervaring met het gebruik van HVO. De brandstof wordt al enige tijd structureel gebruikt in de bussen van Arriva in de regio Achterhoek-Rivierenland en in de Arriva-bussen die de shuttle service bieden op Schiphol. Verder doet Arriva een HVO-proef met twee GTW-treinen in Noord Nederland.

En ook de achttien nieuwe WINK-treinen in het noorden rijden op HVO. Tegelijkertijd met de introductie in Lisse, rijden ook alle bussen in Limburg op HVO. Het afgelopen jaar zette Arriva Nederland in totaal 5,4 miljoen liter HVO in. Dit leverde een besparing op van ruim 15 miljoen kilogram CO2 ten opzichte van diesel.