Datum: 13-08-2022 - 01:55
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
30
jan
'22
CDA stelt vragen aan het college over: Voortgang betreffende leerlingenvervoer.
Geschreven door CDA

CDA stelt vragen aan het college over: gemeentelijke bewindvoerders.

Fractie CDA stelt vragen aan het college van B&W van de gemeente Noordwijk: In het Algemeen Dagblad van 21-01-2022 stond een stuk over een proefproject in Dordrecht met eigen gemeentelijke bewindvoerders voor mensen met schulden. Dit project bleek succesvoller dan gedacht. Deelnemers blijken sneller uit de financiële problemen dan bij commerciële partijen...

Soms zijn mensen in twee jaar van hun schulden af terwijl daar normaal 5 jaar voor staat. Bovendien is er een grote mate van klanktevredenheid en ervaren mensen minder stress.

Vragen CDA:

Vraag1:
Heeft het college weet van dit proefproject in Dordrecht?

Vraag 2:
Is het college het met het CDA eens dat het voorbeeld van Dordrecht een mooie aanleiding is om dit in Noordwijk ook te proberen? Zo ja, binnen welk termijn wil het college dit gaan oppakken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde