Datum: 12-08-2022 - 16:17
Nieuwe aanbiedingen met (weekend)voordeel op actiepagina, klik hier.
29
jan
'22
Ook dit jaar verruiming betaaltermijnen van gemeentelijke belastingenaanslagen voor ondernemers.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Ook dit jaar verruiming betaaltermijnen van gemeentelijke belastingenaanslagen voor ondernemers.

Brief van  het college van B&W aan de gemeenteraad: De huidige stand van zaken rondom de coronacrisis vraagt ook dit jaar (net als in 2020 en 2021) om verruiming van de betaaltermijn van aanslagen gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op niet-woningen (zoals winkel- en horecapanden). Het gaat dan om de aanslagen onroerende-zaakbelastingen...

en rioolheffing en de BIZ-bijdrage (Bedrijveninvesteringszone). Op grond van de belastingverordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, moeten deze aanslagen binnen 2 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet worden betaald.

Betaling via automatische incasso in 7 maandelijkse termijnen is ook mogelijk. Maar voor niet-natuurlijke personen, zoals BV's en NV's, geldt dat het belastingbedrag dan niet hoger mag zijn dan € 5.000, Voor particulieren geldt deze beperking niet.

De ondernemers zijn financieel het meest getroffen door de maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Daarom hebben als college, net als in de afgelopen 2 jaar, opnieuw besloten om de betaaltermijn voor deze groep belastingplichtigen op te schorten tot 30-11-2022.

Via de aanslagbiljetten, de bijsluiters, de website www.belastingenbollenstreek.nl en door communicatie via de pers en sociale media zal de regeling bekend worden gemaakt.

Voor andere belastingaanslagen, zoals de aanslagen toeristenbelasting over 2021, geldt deze regeling niet. Dit omdat de exploitanten de toeristenbelasting al hebben ontvangen van hun gasten.

Wel kan er op grond van de Leidraad invordering om een betalingsregeling worden verzocht.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Noordwijk