Datum: 21-05-2022 - 07:30
28
jan
'22
College aan de slag met masterplan: Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

College aan de slag met masterplan: Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte.

Het college van B&W van de gemeente Noordwijk heeft het masterplan: ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte gemeente Noordwijk, meer dan de som der delen 2022-2025’ vastgesteld. Met het masterplan gaat de gemeente nu actief aan de slag. Kunst- en cultuurwethouder Roberto ter Hark geeft goed aan wat we van deze nieuwe aanpak mogen verwachten. Wat willen we bereiken?...

Bekijk het filmpje met Kunst- en cultuurwethouder Roberto ter Hark 

Een plan voor de toekomst
Het geeft de komende jaren richting aan de ontwikkeling van de beeldende kunst in de openbare ruimte van gemeente Noordwijk. Een belangrijk stuk. Niet voor niets dat kunst- en cultuurwethouder er bij stilstaat in het filmpje.

Samen met lokale kunstenaars en professionals
Lokale kunstenaars en professionals hebben bijgedragen aan het masterplan. Het is een goed voorbeeld van co-creatie binnen het vitale netwerk dat binnen gemeente Noordwijk actief is in de culturele en kunstsector.

Houvast in beslissingen
Het masterplan geeft inzicht in wat de mogelijkheden zijn en de meerwaarde is van kunst in de openbare ruimte. Het geeft houvast in de discussies over kunst. Het masterplan is een leidraad voor toekomstige vraagstukken. Vraagstukken als: ‘Op welke manier kan de inwoner en bezoeker van de gemeente Noordwijk de vormen van kunst beter beleven?’

Curatorium in kuuroord
Met het masterplan wordt er actief beleid gevoerd voor kunst in de openbare ruimte. Het borgt de beleidsvorming, beoordeling en begeleiding van kunstwerken kunst in de openbare ruimte door een nieuw in te stellen ‘curatorium’ – Een soort van adviseursgroep.

Sterk voorbeeld
Een goed curatorium is goud waard. Een mooi historisch voorbeeld vind je hier. Leiden heeft nog steeds plezier van de inbreng van de Noordwijkse curator.

Focus in nieuwe aanpak
Het masterplan geeft focus. Het zorgt ervoor dat door middel van kunst, de authentieke waarde van de dorpen onderstreept wordt en er een duidelijke samenhang binnen de gemeente Noordwijk is.

Het masterplan vult een leemte. Zowel de voormalige gemeente Noordwijk als de gemeente Noordwijkerhout hebben de afgelopen decennia geen actief beleid gevoerd ten aanzien van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Actief beleid pakt de uitdaging op
Er is lang geen actief kunstbeleid geweest met bijvoorbeeld een kunstcommissie of een actief aankoopbeleid. Ook ontbrak het aan budget en richtlijnen voor het aankopen van nieuw werk door de gemeente Noordwijk. Nu wel.

Met het masterplan willen alle deelnemers een boost geven aan kunst in de openbare ruimte, gevuld met projecten die nauw aansluiten op het nieuwe cultuurbeleid: ‘Cultuur in de Kern’.

De uitdaging is om nieuwe kunst toe te voegen. Kunst met een internationale uitstraling en die ook kwaliteit toevoegt aan de openbare ruimte. Iets moois op een plein. Een boulevard. Of op een muur.

Ook gaat de gemeente de huidige collectie toegankelijker maken voor bezoeker en inwoners. Beeldenroutes. Rondleidingen. En het laten rouleren van beelden. Het zijn maar een paar van de mogelijkheden.

Biënnale Noordwijk 2023
Een van de meest in het oog springende initiatieven is het organiseren van een Biënnale Noordwijk in 2023. Een kunstmanifestatie die om de 2 jaar georganiseerd wordt.

Het college heeft er € 239.098,- voor beschikbaar gesteld. Het komt uit de coronagelden 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bedoeld voor culturele & creatieve sector.

Lees het B&W-advies ‘Masterplan Kunst in de openbare ruimte’

* Lees ook het masterplan ‘Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte gemeente Noordwijk, meer dan de som der delen 2022-2025’

Foto screenshot.