Datum: 04-06-2023 - 03:59
27
jan
'22
Waardering en ondersteuning voor groeiend aantal mantelzorgers.
Geschreven door Gemeente Noordwijk
Foto's Redactie BON

Waardering en ondersteuning voor groeiend aantal mantelzorgers.

Meer mantelzorgers kunnen gebruik maken van ondersteuning en waardering door kleine aanpassingen in de gemeentelijke regelingen. Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een naaste. Die zichtbaar ervaart dat het fijn is om hulp te krijgen van een vertrouwd gezicht in de eigen omgeving. Mantelzorgers ontlasten de reguliere zorg en zijn een voorbeeld voor velen...

Waardering en ondersteuning
Daarom verdienen ze onze waardering en ondersteuning. Noordwijk doet dit op twee manieren: een gebaar in de vorm van een geldbedrag en met zorgvervanging om af en toe een zorgpauze te kunnen nemen. Met ingang van 2022 past de gemeente deze regelingen aan. Zodat meer mantelzorgers geholpen kunnen worden en de waardering kunnen ontvangen die ze verdienen.

Pot raakt leeg
Sinds 2015 is het aantal mantelzorgers dat de jaarlijkse waardering aanvraagt meer dan verdubbeld. Van 514 in 2015 naar 1109 in 2021. Hierdoor raakt de pot leeg. Late aanvragers dreigen zo buiten de boot te vallen. Om dat te voorkomen en meer mantelzorgers de waardering te kunnen uitreiken, brengt de gemeente het waarderingsbedrag weer terug naar het oorspronkelijke bedrag van € 100,-.


Verhoging van budget
Ook bij de Zorgpauze neemt het aantal gebruikers flink toe. Van 17 mantelzorgers in 2017 naar 106 in 2021. Met name van de ondersteuning bezoek, samen eruit en huishoudelijk hulp worden goed gebruik gemaakt. De gemeente houdt rekening met de stijging in aanvragen en verhoogt het te besteden bedrag van € 200.000 naar € 240.000.


Coronasteun
Het bedrag wordt betaald uit de coronasteun van het Rijk bestemd voor kwetsbare groepen in de samenleving. De omvang van de ondersteuning wordt een klein beetje teruggebracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor huishoudelijk hulp eerst 30 uur ondersteuning kon worden ingezet. Vanaf 2022 wordt dat 25 uur. Door deze wijzigingen kan het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van de ondersteuning verder groeien.