Datum: 25-06-2022 - 16:08
26
jan
'22
Stemming over 5 raadsvoorstellen, 4 moties en 1 amendement in de gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 3 raadsvoorstellen, 3 moties en 13 amendement in de gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 25 januari vond er voor het eerst sinds lange tijd weer een fysieke gemeenteraadsvergadering plaats in de Duinpan van De Zilk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

 

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

7.a.1
Raadsvoorstel Kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) 1.0
Stemmen voor:  21
Stemmen tegen:  2
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a.2
Amendement lid De Mooij (CDA) e.a. over LES en lokaal eigendom
Stemmen voor:  19
Stemmen tegen:  4
Amendement: aangenomen

7.a.3
Amendement lid Gutlich (D66) e.a. inzake Kaders voor de Lokale Energiestrategie (LES)
Stemmen voor:  8
Stemmen tegen:  15
Amendement: verworpen

7.a.4
Amendement leden Maan (GroenLinks) en Van Dokkum (PvdA) inzake Participatie LES
Stemmen voor:  6
Stemmen tegen:  17
Amendement: verworpen

7.a.5
Amendement lid Maan (GroenLinks) inzake Collectieve alternatieve Warmtebronnen
Stemmen voor:  5
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

7.a.6
AANGEPAST Amendement leden Maan (GroenLinks) en Gutlich (D66) inzake definitie maatschappelijke kosten (LES)
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 5
Amendement: aangenomen

7.a.7
Amendement lid Maan (GroenLinks) en Gutlich (D66) inzake Terawattuur, kader voor de LES
Stemmen voor: 4
Stemmen tegen: 19
Amendement: verworpen

7.a.8
Amendement leden Van der Vossen (NZLokaal) en Gutlich (D66) inzake Alternatieve warmtebronnen
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Amendement: ingetrokken

7.a.9
Amendement leden Van der Vossen (NZLokaal) en Gutlich (D66) over Energiebesparing door duurzame mobiliteit
Stemmen voor: 19
Stemmen tegen: 4
Amendement: aangenomen

7.a.10
Amendement leden Van der Vossen (NZLokaal) en Gutlich (D66) over Ondersteunen Energiebesparing
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 7
Amendement: aangenomen

7.a.11
AANGEPAST Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake LES
Stemmen voor: 13
Stemmen tegen: 10
Amendement: aangenomen

7.b.1
Raadsvoorstel Bindend adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure Omgevingswet
Stemmen voor:  22
Stemmen tegen:  1
Raadsvoorstel: aangenomen

7.b.2
Amendement leden Van Dokkum (PvdA) en De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Adviesplicht
Stemmen voor: 6
Stemmen tegen: 17
Amendement: verworpen

7.b.3
Amendement Lid Van Dokkum (PvdA) inzake Participatieplicht
Stemmen voor: 4
Stemmen tegen: 19
Amendement: verworpen

7.b.4
Amendement lid Van Dokkum (PvdA) inzake Adviesplicht
Stemmen voor: 5
Stemmen tegen: 18
Amendement: verworpen

7.b.5
Motie lid Van der Vossen (NZLokaal) inzake Participatieverplichting
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 14
Motie: verworpen

7.b.6
Motie lid Van der Vossen (NZLokaal) over Bindend adviesrecht
Stemmen voor: 9
Stemmen tegen: 14
Motie: verworpen

7.c
Raadsvoorstel Delegatie Omgevingsplan
Stemmen voor:  22
Stemmen tegen:  1
Raadsvoorstel: aangenomen

8.a
Actuele Motie lid Maan (GroenLinks) inzake Kosten Verbeteren Ventilatie Scholen
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: ingetrokken

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.