Datum: 23-05-2022 - 00:33
25
jan
'22
Noordwijk kindercultuurmaand van start in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijk

Gemeente Noordwijk gaat kaalslag culturele en creatieve sector bestrijden met flink budget.

Gewapend met een flink budget pakt gemeente Noordwijk de regie om kaalslag van de eigen culturele en creatieve sector te bestrijden. Wethouder Roberto ter Hark wil komende periode met de culturele sector acties opstellen waarmee we onze amateurkunsten en culturele instellingen steunen. De oproep van de wethouder heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Deze heeft ook de...

bloeiende Noordwijkse culturele en creatieve sector hard getroffen. De gemeente hielp waar zij kon. Om de culturele sector zoveel mogelijk te ondersteunen zijn er in 2021 en 2020 verschillende steunregelingen en projecten opgezet. Onder meer de Corona noodsteun regeling.

Bekijk de film met de oproep wethouder Roberto ter Hark.

Welkome steun
Met deze regelingen heeft de gemeente Noordwijk knelpunten in 2020 en 2021 zoveel mogelijk proberen te beperken. Zeer effectief was bijvoorbeeld de steun aan de Space Expo Noordwijk. Check dit bedankbericht. Ook op andere punten bood de gemeente steun. Vele instellingen kregen hulp.

Impact nog lang merkbaar
De Corona noodsteun regeling stopte echter 1 januari 2022. De effecten van corona op de culturele sector van gemeente Noordwijk stoppen echter nog niet. Daarom gaat het college nu de middelen uit de steunpakketten van het rijk voor de culturele en creatieve sector inzetten voor 2022 om de nasleep van de coronamaatregelen in te perken en de culturele basisinfrastructuur op peil te houden.

Gemeente pakt regie
Opvallend is de actieve rol van de gemeente. Gemeente Noordwijk wil de komende periode met de culturele sector acties opstellen waarmee we onze amateurkunsten en culturele instellingen steunen.

De urgentie maakt duidelijk dat de gemeente de eigen kunst en cultuur van vitaal belang acht voor de gemeente. De komende tijd dus acties om inwoners te verleiden weer lid te worden van de verenigingen en bezoekers te verleiden om weer bij ons van ons culturele aanbod te komen genieten.

Lees meer
Lees het advies ‘Inzet middelen uit steunpakketten van het Rijk voor culturele & creatieve sector