Datum: 16-05-2022 - 21:36
20
jan
'22
Personeelstekorten in 2021 sterk toegenomen, WW-uitkeringen dalen met bijna een derde. (WW-cijfers per gemeente)
Geschreven door Redactie BON

Personeelstekorten in 2021 sterk toegenomen, WW-uitkeringen dalen met bijna een derde. (WW-cijfers per gemeente)

Het afgelopen jaar 2021 bracht in Holland Rijnland krachtig economisch herstel. Het aantal WW-uitkeringen daalde met bijna een derde. Tegelijkertijd ontstonden in de eerste 3 kwartalen van 2021 ruim een kwart meer vacatures dan een jaar eerder (zie de vacatures op BON). De krapte op de arbeidsmarkt nam hierdoor sterk toe. Werkgevers hebben te maken...

met een tekort aan personeel voor een breed scala aan beroepen. Dit biedt kansen aan werkzoekenden, al sluiten hun kwalificaties en competenties niet altijd aan bij wat de arbeidsmarkt vraagt. De voornaamste uitdaging voor 2022 is om bestaande samenwerkingen tussen arbeidsmarktpartners verder vorm te geven zodat mismatch kan worden verkleind.

“Dé uitdaging voor 2022 is om werkzoekenden en werkgevers beter bij elkaar te brengen. Er zijn ondanks de krapte nog altijd tal van mensen die graag willen werken, maar vanwege mismatch met gevraagde kwalificaties en competenties niet aan de bak komen. Dit daagt ons uit om écht anders te denken en anders te doen. UWV, gemeenten, vakbonden en onderwijsinstellingen dienen de krachten nog verder te bundelen.

Zo kunnen we werkloosheid voorkomen voordat ze optreedt en mensen via om- en bijscholing op weg helpen naar krapteberoepen. Ook bevordert dit de doorstroming op de arbeidsmarkt, waardoor er banen vrijkomen voor werkzoekenden die nu moeite hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Het Regionaal Mobiliteitsteam is een mooie eerste stap in deze ontwikkeling”, vertelt Rob van Hooven, rayonmanager UWV Gouda, Leiden en Zoetermeer.

Na de krimp in het eerste jaar van de coronacrisis, trad er in 2021 een krachtig economisch herstel op. De steeds verder op stoom komende vaccinatiecampagne zorgde in toenemende mate voor positief sentiment. Toen er door versoepelde coronamaatregelen bovendien stapsgewijs meer mogelijk werd ontstond er grote inhaalvraag, die de economie een flinke impuls gaf. Hierdoor steeg het aantal vacatures en daalde het aantal WW-uitkeringen.

Bijna een derde minder WW-uitkeringen
UWV verstrekte eind 2021 in totaal 5.320 WW-uitkeringen in Holland Rijnland. In december 2020 waren dat er nog 7.921. Over een heel jaar is het aantal WW-uitkeringen daarmee met 2.601 afgenomen, een daling van 32,8%. Bedrijfseconomische & administratieve beroepen (-569 WW-uitkeringen), zoals ondersteunend secretarieel medewerker, receptionist of directiesecretaresse, leverden per saldo de grootste bijdrage aan de daling.

Maar ook voor technische beroepen (-339) zoals schilder, productiemedewerker of automonteur en dienstverlenende beroepen (-325) zoals kelner, kok of schoonmaker waren er fors minder WW-uitkeringen. Die laatste beroepsklasse nam met 44% ook de grootste procentuele daling voor rekening. Het regionale WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, nam in 2021 af van 2,6% naar 1,8%. De arbeidsmarktinformatiewebsite van UWV biedt nader inzicht in al deze WW-cijfers.