Datum: 08-08-2022 - 23:51
17
jan
'22
Directiewisseling bij Welzijn Noordwijk.
Geschreven door Welzijn Noordwijk

Directiewisseling bij Welzijn Noordwijk.

Na bijna vijf jaar als directeur voor Welzijn Noordwijk te hebben gewerkt, verlaat Marion Loor per 1 februari 2022 het Noordwijkse voor een volgende stap in haar loopbaan. Vanaf haar komst in april 2017 heeft Marion met grote betrokkenheid zich ingezet voor de Noordwijkse samenleving. Samen met de wethouders en beleidsadviseurs Sociaal Domein heeft zij in de achterliggende jaren vorm en inhoud gegeven aan de...

ontwikkeling van de aanvankelijk op senioren gerichte WSN tot de inmiddels ook in Noordwijkerhout en De Zilk actieve, brede welzijnsorganisatie die Welzijn Noordwijk nu is. Het bestuur van de stichting Welzijn Noordwijk is Marion daar zeer erkentelijk voor, wat onder meer tot uitdrukking is gebracht in een, vanwege de huidige corona beperkingen, kleine kring gehouden afscheidsbijeenkomst.

Inmiddels is het bestuur erin geslaagd een passende opvolger voor Marion te vinden in de persoon van Hanneke Zandbergen. Hanneke heeft brede ervaring opgedaan in de wereld van welzijn en zorg. Ze werkt al geruime tijd als strategisch adviseur en programmamanager voor Reos.

Reos is een in Leiden gevestigde non profit organisatieadviesbureau voor het sociaal domein en de zorg. Hanneke is o.a. programmamanager geweest van het programma Stevenshof Vitaal, waarin wijkbewoners, zorgorganisaties en de gemeente samen werken aan een gezonde en sociale wijk. Half maart 2022 zal ze de rol van directeur Welzijn Noordwijk op zich nemen.

Foto's PR: links Marion Loor en rechts Hanneke Zandbergen.