Datum: 23-01-2022 - 07:17

14
jan
'22
43 jeugdigen in gemeente Noordwijk op wachtlijst specialistische jeugdhulp.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

43 jeugdigen in gemeente Noordwijk op wachtlijst specialistische jeugdhulp.

Het afgelopen jaar heeft het college van B&W de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd en gesproken over de ontwikkelingen in de jeugdhulp, o.a. over de wachtlijsten in de jeugdhulp. Met de aangenomen motie 'Zicht op wachtlijsten' op 26 oktober 2021 heeft de raad aan het college laten blijken dat er nog veel vragen leven en dat men goed aangehaakt wilt blijven bij de ontwikkelingen in de jeugdhulp....

In de motie 'Zicht op wachtlijsten' wilde de raad graag een overzicht zien gespecificeerd naar het aantal inwoners, het type zorg, de duur van de eventuele wachttijd en in hoeverre de wachtlijst te wijten is aan maximale bestedingsruimtes van aanbieders. Hoewel het beeld nog niet compleet is op basis van de bovenstaande specificaties, heeft het college voor de raad alvast een eerste inzicht.

Medio december 2021 stonden in de gemeente Noordwijk 32 meldingen van jeugdigen en gezinnen bij Voor Ieder 1 open. Deze jeugdigen en gezinnen wachten dus op een integrale intake en eventueel hulp en ondersteuning van Voor Ieder 1

Daarnaast is er een wachtlijst bij gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Het gaat hierbij om jeugdigen die door Voor Ieder 1 zijn doorverwezen naar een gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder en wachten op regionaal gecontracteerde jeugdhulp.

Medio december 2021 wachten 43 jeugdigen en gezinnen op jeugdhulp van gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders. Dat gaat over jeugdhulp van GGZaanbieders en alle andere vormen van jeugdhulp. Deze jeugdigen maken onderdeel uit van het regionale aanpak wachtlijsten. Hierbij zijn verwijzingen van huisartsen voor jeugdhulp niet meegenomen.

De gemeente en Voor Ieder 1 hebben geen zicht op de verwijzingen van huisartsen, omdat huisartsen rechtstreeks en dus zonder tussenkomst van de gemeente of Voor Ieder 1, kunnen verwijzen naar jeugdhulp. De regionale aanpak wachtlijsten is erop gericht om een compleet beeld te verkrijgen.

De wachttijd van de jeugdigen varieert van één maand tot negen maanden. Indien een jeugdige dringend geholpen moet worden, dan kan de Nee, tenzij-regeling worden ingezet (mits er sprake is van overschrijding van het maximale bestedingsbudget). De aantallen op de bovengenoemde wachtlijsten kunnen elke volgende dag weer anders zijn. 

Jeugdigen en gezinnen stromen bij Voor Ieder 1 en jeugdhulpaanbieders in en gaan dan van de wachtlijst af. Aan de ander kant kunnen zich elke nieuwe dag weer nieuwe jeugdigen en gezinnen aanmelden bij Voor Ieder 1 of indiceert Voor Ieder 1 gespecialiseerde jeugdhulp, waardoor de wachtlijst bij gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders kan groeien.

In de brief aan de gemeenteraad (klik hier) geeft het college de raad de laatste stand van zaken betreffende de jeugdhulp. Waarbij men aangeeft extra aandacht te hebben voor de wachtlijsten en daarbij zet het college in om elke jeugdige zo snel als mogelijk de jeugdhulp te bieden die hij of zij nodig heeft.