Datum: 23-01-2022 - 06:19

13
jan
'22
Bollenstreekgemeenten sturen brandbrief aan Premier Rutte over gevolgen Iockdown-maatregelen voor ondernemers.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

Bollenstreekgemeenten sturen brandbrief aan Premier Rutte over gevolgen Iockdown-maatregelen voor ondernemers.

Bollenstreekgemeenten sturen brief aan Premier Rutte: Op 10 januari 2022 is uw nieuwe kabinet, het kabinet Rutte IV, beëdigd. De colleges van B&W van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen feliciteren u hier van harte mee. Voor ons land, dat nog steeds in een grote crisis verkeert, is het erg belangrijk dat we weer een missionair kabinet hebben...

Vanzelfsprekend wensen wij u veel succes de komende jaren. Tegelijkertijd spreken wij met deze brandbrief onze grote zorgen uit over de uitwerking van de Iockdown-maatregelen voor onze gemeenten en met name de getroffen ondernemers uit de niet-essentiële sector. Zij moesten de deuren sluiten, krijgen nauwelijks steun van de Rijksoverheid en kunnen hun hoofd niet meer boven water houden.

Vanuit onze lokale verantwoordelijkheid zien wij dat deze situatie niet langer kan voortduren. Onze colleges voelen zich genoodzaakt om perspectief te vragen voor deze ondernemers. Voor de starter die het nog steeds probeert, maar de moed in de schoenen zakt. Voor de zelfstandige die helemaal niet in aanmerking komt voor steun.

Voor al onze bedrijven, ondernemingen en winkels gevestigd in onze mooie kernen van restaurants en hotels tot kappers, culturele instellingen en sportscholen. Achter iedere hardwerkende ondernemer zit een gezicht. Een individu met in veel gevallen een gezin dat zich veel zorgen maakt over de financiële toekomst.

Het nog langer missen van omzet leidt tot faillissementen en persoonlijke drama's, maar heeft ook grote gevolgen voor onze lokale economie en onze winkelgebieden. Voor de leefbaarheid in onze mooie dorpen zijn de ondernemers in de 'niet-essentiële' sector juist essentieel! 

Wij verzoeken u daarom onze ondernemers in deze sector veel meer steun en/of mogelijkheden te geven om hun bedrijf open te houden. En dat kan op een verantwoorde manier en in nauwe samenwerking met de gemeenten. Dat hebben we de afgelopen jaren namelijk al bewezen. In aanvulling hierop vragen wij u en het nieuwe kabinet een lange termijnvisie te ontwikkelen.

We kunnen simpelweg niet meer van lockdown naar lockdown bewegen en alle bedrijvigheid dichtgooien. Een duurzame strategie is noodzakelijk aangezien het einde van de pandemie waarschijnlijk nog lang niet in zicht is. Onze gemeenten proberen op lokaal niveau alles te doen wat binnen onze macht en mogelijkheden liggen. Van gemeentelijke financiële noodfondsen tot ondersteuning op psychologisch gebied.

Toch zien wij dat sommige ondernemers het simpelweg niet meer volhouden en vragen het kabinet dringend de noodlijdende sector tegemoet te komen. Wij verzoeken u de komende dagen in de belangrijke besluiten die u moet nemen rekening te houden met de gevolgen op onze economie en samenleving.

Hopelijk kunt u daarnaast tot de ontwikkeling van een duurzame lange termijnvisie komen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat het nieuwe kabinet hiermee voortvarend aan de slag gaat.

Bollenstreekgemeenten: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.