Datum: 23-01-2022 - 06:10

09
jan
'22
CDA stelt vragen aan het college over: Voortgang betreffende leerlingenvervoer.
Geschreven door CDA

CDA stelt vragen aan het college over: Voortgang leerlingenvervoer.

Tijdens de commissievergadering van de commissie Welzijn op woensdag 6 oktober 2021 is er ingesproken over het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd een scala aan voorbeelden gegeven van misstanden binnen het leerlingenvervoer. Door de inspreker werd onder andere gesteld dat leerlingen te laat worden opgehaald en soms zelfs worden vergeten...

Door de inspreker werd expliciet aangegeven dat het hier geen incidenten betreft, maar dat de problematiek structureel van aard is. De fracties van CDA, GroenLinks en Lijst Salman Noordwijk hebben vervolgens vragen gesteld aan het college en deze zijn in november 2021 door het college van B&W beantwoordt.

I
n vervolg hierop heeft raadslid Sebastiaan Duivenvoorde van de fractie van het CDA, opnieuw vragen gesteld over dit onderwerp aan het college van B&W. De vragen zijn ingediend als rondvraag voor behandeling in de commissie Welzijn van 12 januari 2022 en zullen dan ook beantwoordt worden.

Vraag 1.
Hoe staat het met de voortgang betreft leerlingenvervoer, zijn er verbeteringen ingezet?

Vraag 2.
Hebben er nog gesprekken plaatsgevonden tussen de wethouder en betrokken ouders? Waarom wel of niet?

Namens de fractie van het CDA,
Sebastiaan Duivenvoorde