Datum: 21-01-2022 - 09:54

06
jan
'22
PUUR presenteert kopgroep gemeenteraadsverkiezingen.
Geschreven door PUUR

PUUR presenteert kopgroep gemeenteraadsverkiezingen.

Met de presentatie van de kopgroep start PUUR de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In de kopgroep van PUUR bevindt zich een diversiteit aan kandidaten uit de drie dorpen. Met verschillende achtergronden, werkgebieden, ervaringen en (persoonlijke) interesses. Samen vormen zij het team dat voor én na de verkiezingen de belofte van PUUR...

‘weer daadkracht in je dorp’ gaat waarmaken. De kandidaten zijn afspiegeling van Noordwijkse samenleving.

De kopgroep
De eerste acht kandidaten van PUUR zijn:
1. Thomas Steenvoorden (59 jaar), Noordwijk
2. Toon van Tol (61 jaar), De Zilk
3. Geerten Geerts (33 jaar), Noordwijkerhout
4. Geerdina Meijer (42 Jaar), Noordwijk
5. Dorus Vissers (50 jaar), Noordwijkerhout
6. Suzanne van Teijlingen (31 jaar), Noordwijkerhout
7. Leentje van der Veek (22 jaar), De Zilk
8. Daniëlle Brink (60 jaar), Noordwijk

De PUUR-lijst omvat in totaal 50 kandidaten waarbij de inzet is verjonging en continuïteit. Geheel volgens de wens van fractievoorzitter Taetske Visser-Danser draagt zij na drie termijnen, in totaal 12 jaar, vol vertrouwen het stokje over aan een nieuwe PUUR-generatie. Gerben van Duin, Hans Bakker en Taetske Visser-Danser blijven als lijstduwers de partij ondersteunen met hun kennis en ervaring.

Zuiver handelen
Bij de keuze van de kandidaten is, naast kennis en ervaring, ook gekeken naar mogelijke belangen. Kandidaten van PUUR hebben geen eigenbelangen. Zij ondersteunen het gedachtengoed van PUUR dat bij elk besluit we ons afvragen: wat betekent dit voor onze inwoners?

De inwoners van Noordwijk hebben recht op een daadkrachtig bestuur dat evenwichtige afwegingen maakt. Algemeen belang behoort altijd boven het belang van enkelen te staan. PUUR heeft zich daar altijd hard voor gemaakt en zal dat blijven doen.

STOP STUURLOOS - START AANPAKKEN
Met de belofte ‘weer daadkracht in je dorp’ gaat PUUR daadwerkelijk vooruitgang boeken door kansen te benutten die de afgelopen drie jaar niet zijn opgepakt. Dat betekent stoppen met vertragen en uitstellen. Stoppen met dubbel parkeren op de boulevard, onveilige rotondes, dure parkeerkaarten, lege winkels…

Starten met samendoen, beter luisteren, aanpakken. En starten met bouwen betaalbare woningen, veilige fietspaden, groene wijken om te beginnen. PUUR blijft als politieke partij trouw aan haar naam. En dat is zuiver handelen én zuiver omgaan met de belangen van alle inwoners.

Foto PR.