Datum: 28-05-2023 - 05:25
28
dec
'21
Update aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Leidsevaart. (dronevideo december)
Geschreven door Redactie BON
Foto's Redactie BON

Update aanleg Noordelijke Randweg Voorhout en fietsbrug Leidsevaart. (dronevideo december)

De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout. De Noordelijke Randweg zorgt voor een leefbaarder en verkeersveiliger centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Met de aanleg van de randweg ontstaan ook...

nieuwe fietsverbindingen. De Spoorlaan (die nu doodloopt) wordt als fietspad doorgetrokken tot aan het nieuwe fietspad langs de randweg. Over de Haarlemmertrekvaart wordt na de aanleg van de randweg een nieuwe fietsbrug gemaakt, globaal in het verlengde van de Spoorlaan, zodat nieuwe, kortere en veilige verbinding ontstaat tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout. (zie kaart, klik hier)

Eveneens onderdeel van het project is een maatregel op het grondgebied van de gemeente Noordwijk. Met de nieuwe aansluiting van de randweg op de N444, moet de huidige aansluiting van de Leidsevaart op de N444 (direct ten noorden van de Noordwijkerhoekbrug) komen te vervallen.

Hiervoor is een alternatief nodig dat is gevonden in het omleggen van de weg, achter het tuincentrum langs, tot aan de aansluiting van de Leeweg. Meer info over het project zie website gemeente Teylingen.

Terugblik weekendafsluiting N444
In het weekend van 12 tot en met 14 november was de provinciale weg N444 in één richting, van Noordwijk richting Voorhout, afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting was nodig voor de aanleg van de nieuwe parallelweg langs de N444.

In de nieuwe situatie gaat de Noordelijke Randweg Voorhout aansluiten op de N444 met een dubbelstrooksrotonde. Ter hoogte van de rotonde wordt het fietspad langs de N444 verbreed en aangepast tot parallelweg.

De verschillende percelen die in de oude situatie een directe uitrit hadden op de drukke provinciale weg, worden ontsloten op deze parallelweg en via de parallelweg op de rotonde. Op deze manier zijn de percelen langs dit deel van de N444 op een veiliger manier te bereiken.

De werkzaamheden aan deze nieuwe parallelweg zijn goed verlopen. De parallelweg is op breedte gebracht en de aangrenzende percelen zijn hierop aangesloten. En de parallelweg is op hoogte gebracht zodat deze straks kan aansluiten op de nieuwe rotonde.

Vooruitblik werkzaamheden komende periode
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de andere onderdelen van het project. De nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart heeft afgelopen periode steeds verder vorm gekregen en het grondwerk voor de ecologische verbindingszone, tussen de randweg en de Haarlemmertrekvaart, is inmiddels gereed.

In het voorjaar van 2022 wordt deze ecologische zone aangeplant met o.a. riet, zegge en gele lis. Vooral vanaf de Leidsevaart, aan de andere kant van de Haarlemmertrekvaart, zijn de veranderingen al goed zichtbaar. (zie foto boven en dronefilmpje)

De nieuwe brug wordt verder afgebouwd en de voorbelasting die pal naast de N444 ligt wordt de komende periode weggehaald. Deze voorbelasting (het extra hoog aangebracht zandlichaam) ligt er om de ondergrond te laten inklinken.

Na het afgraven van de voorbelasting start Heijmans met de aanleg van de wegfundering en de eerste asfaltverharding van de nieuwe rotonde en de aansluitende wegvakken. In 2022 wordt hard doorgewerkt om de Noordelijke Randweg op tijd klaar te krijgen.

Dronevideo project december 2021 Heijmans.