Datum: 21-01-2022 - 09:18

23
dec
'21
CDA stelt vragen aan het college over: Verkeersveiligheid Leidsevaart.
Geschreven door CDA

CDA stelt vragen aan het college over: Verkeersveiligheid Leidsevaart.

De CDA fractie krijgt met enige regelmaat klachten van bewoners en tevens weggebruikers (fietsers en wandelaars maar ook automobilisten) over de Leidsevaart tussen de Pilarenlaan/industrieterrein en de Schippersvaartweg. Het gaat hier om een 60 km. weg maar vaak is er sprake van veel hogere snelheden met alle gevaren van dien. Fietsers en voetgangers die in de berm moeten uitwijken...

(bijna) aanrijdingen en beschadigingen van het wegmeubilair. Wij hebben de volgende vragen:

Vragen:

Vraag 1.
Is het college op de hoogte van de situatie bij de Leidsevaart tussen de Pilarenlaan/industrieterrein en de Schippersvaartweg?

Vraag 2.
Uit brieven die wij onder ogen hebben gekregen blijkt dat er in het verleden is gesproken over mogelijke verkeersmaatregelen (drempels, aanpassen van de maximaal toegestane snelheid). Kan het college aangeven wat de status hiervan is?

Vraag 3.
Ziet het college mogelijkheden om te onderzoeken of er alsnog maatregelen genomen kunnen worden op het hierboven genoemde stuk Leidsevaart? Bijvoorbeeld het invoeren van een 30 km. zone?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA
Sebastiaan Duivenvoorde