Datum: 25-06-2022 - 16:44
22
dec
'21
Stemming over 5 raadsvoorstellen, 4 moties en 1 amendement in de gemeenteraadsvergadering.
Geschreven door Redactie BON

Stemming over 5 raadsvoorstellen, 4 moties en 1 amendement in de gemeenteraadsvergadering.

Op dinsdagavond 21 december vond er door de corona maatregelen opnieuw een digitale gemeenteraads- vergadering plaats van de gemeente Noordwijk. Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie of amendement indienen. Een raadslid dient een motie in wanneer hij of zij een uitspraak van de raad wil hebben. Een motie draagt het college op iets te doen of juist iets niet te doen...

Een motie kan ook een verzoek of een opdracht aan de gemeenteraad zelf of een van zijn organen zijn, zoals een verzoek aan de rekenkamer. Een bijzondere vorm is de motie van wantrouwen. Als deze door de raad wordt aangenomen, leidt dit tot het vertrek van een collegelid.

Noordwijk heeft ook een zogenaamde 'actuele motie'. Deze moties worden ingediend aan het einde van een raadsvergadering en gaan over een actueel thema dat niet op de raadsagenda staat. 

Een amendement is een voorstel van een raadslid om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

Bespreekbare raadsvoorstellen / motie / amendementen en de uitslagen van de verschillende stemrondes.

6.a.1
Amendement leden Gutlich (D66) en Van Dokkum (PvdA) over Wakersduin
Stemmen voor:  4
Stemmen tegen:  22
Amendement: verworpen

6.a.2 
Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, schoolgebouw Wakersduin.
Stemmen voor:  23
Stemmen tegen:  3
Raadsvoorstel: aangenomen

6.b
Raadsvoorstel Beleid schuldhulpverlening 2022-2025.
Stemmen voor:  26
Stemmen tegen:  0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.c
Raadsvoorstel Vaststelling Transitievisie Warmte
Stemmen voor:  26
Stemmen tegen:  0
Raadsvoorstel: aangenomen

6.d  
Raadsvoorstel Corona noodsteun ondernemers gemeente Noordwijk 2022.
Stemmen voor:  25
Stemmen tegen:  1
Raadsvoorstel: aangenomen

6.e 
Raadsvoorstel Vrijgeven Ontwerpbestemmingsplan Langevelderlaan 6-6A (overgeheveld van agendapunt 5d).
Stemmen voor: 26
Stemmen tegen: 0
Raadsvoorstel: aangenomen

7.a
Actuele motie leden Koppel (GroenLinks) e.a. over Een huis is een woning geen beleggingsobject!
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: niet in stemming gebracht (het college is al bezig om in 2022 met een raadsvoorstel te komen)

7.b
Actuele motie lid Koppel (GroenLinks) over Verbetering parkeren leerlingenvervoer.
Stemmen voor: -
Stemmen tegen: -
Motie: niet in stemming gebracht (situatie wordt door wethouder Ter Hark opgepakt)

7.c
Motie van Treurnis lid Gutlich (D66) over Proces instelling werkgroep verlengd lokaal bestuur.
Stemmen voor: 1
Stemmen tegen: 25
Motie: verworpen

7.d
Actuele motie leden Meiland (NZLokaal) en De Moor (Bruisend Noordwijk) over Beweegtuin in De Zilk.
Stemmen voor: 10
Stemmen tegen: 16
Motie: verworpen

Terugkijken
U kunt de bespreking van de raadsvoorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraadsvergadering hier terugkijken, klik hier.